20-05-2024
Navigace
Projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - rok 2012


18. 12. 2012 – Podpora veřejné sbírky Rodičovským sdružením při ZŠ Husitská - Nová Paka Podepsali jsme se zástupcem rodičovského sdružení darovací smlouvu na 6 tis. Kč do veřejné sbírky na náš projekt. Tyto peníze získané prodejem výrobků žáků ZŠ Husitská v Nové Pace jsou pro nás povzbuzením v projektu pokračovat a potvrzením, že veřejnost naštěstí vnímá, jak je služba chráněného bydlení pro místní obyvatele potřebná, neboť nikdo neví dne, kdy mu zdravotní stav nedovolí žít v domácím prostředí a kdy bude potřebovat, byť na přechodnou dobu, bezbariérové prostředí s možností nepřetržité osobní asistence. Děkujeme iniciátorovi této akce – řediteli Mgr. Z. Burkertovi, za návrh zapojit žáky školy do podpory veřejných projektů, děkujeme žákům za výrobky, kterými nás podpořili a děkujeme rodičovskému sdružení za finanční podporu. Moc si této podpory vážíme - bude patřit mezi „základní kameny“ tohoto projektu. 12. 12. 2012 – Nabízíme Městu Nová Paka 2,5 mil. za nevyužívaný objekt: bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace Vzhledem k tomu, že úspěšný dražitel objektu od koupě nemovitosti odstoupil a ani my jsme nevyužili nabídku města na odkoupení nemovitosti za námi nabídnutou cenu v dražbě (po neúspěšné dražbě jsme zjistili i možnosti koupě jiných vhodných objektů za přijatelnější cenu), vzniklo mezi námi a zástupci města pár nedorozumění. Proto jsme raději všem členům rady města zaslali e-mailem vysvětlení našeho přístupu a písemnou nabídku, že bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace rádi odkoupíme za 2,5mil. Kč – tedy za cenu významně vyšší, než je cena odhadní. Zároveň jsme radu města upozornili na to, že naše nabídka je časově omezená do konce ledna 2013, neboť již nemůžeme déle čekat v pouhé naději, že se nám tento objekt, který by perfektně vyhovoval našemu záměru, podaří získat. 29. 10. 2012 – Dražba nevyužívaného objektu: bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace Po více než ročním jednání se zástupci Města Nová Paka, kdy jsme přicházeli stále s novými žádostmi a nabídkami na odkoupení tohoto domu, zorganizovalo město výběrové řízení / dražbu domu. Bohužel se město rozhodlo jít cestou prodeje nejvyšší nabídce a nezohlednilo ve výběru kupujícího to, co chtějí zájemci s objektem následně dělat – jejich záměr. Začínalo se dražit na částce cca 2,2 mil. Kč (odhadní cena nemovitosti). Spolu s námi se dražby účastnili ještě dva zájemci, kteří bohužel nabídli větší cenu nežli my. Přestože jsme si dali limit 2,5 mil. Kč, který jsme nakonec v zápalu dražby překročili téměř o 0,5 mil Kč a nabídli jsme 2,96 mil. Kč, tak ani toto nestačilo a dům se vydražil za 3,2 mil. Kč. 15. 6. 2012 – Smlouva s externím organizátorem prodeje drobných předmětů: panem Svobodou Již před zahájením veřejné sbírky jsme se domlouvali se zájemcem o organizování prodeje různých drobných předmětů na podporu našeho projektu panem Svobodou o možnostech spolupráce. Tato možnost spolupráce uspíšila naše oznámení veřejné sbírky úřadům a my jsme mohli s touto spoluprací brzo začít. Bohužel jsme si záhy uvědomili, že nemáme dostatečnou kontrolu nad získanými prostředky, což byl základní předpoklad, a tak jsme raději tuto spolupráci brzo ukončili. Veřejnou sbírku jsme „dali k ledu“ a soustředili jsme se na získání vhodného objektu, neboť Město Nová Paka konečně začalo uvažovat o prodeji nevyužitého objektu: bývalého domu s pečovatelskou službou v Ruské ul. 15. 6. 2012 – Zahájení veřejné sbírky na DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK Krajský úřad Královéhradeckého kraje přijal naše oznámení o konání naší veřejné sbírky v termínu od 15. 6. 2012 do 11. 5. 2015 a vydal nám OSVĚDČENÍ. Od 15. 6. 2012 tedy můžeme: shromažďovat finanční prostředky na tento projekt na sbírkovém účtu číslo: 244617832/0300 a v zapečetěných pokladničkách, prodávat předměty a vstupenky na podporu této veřejné sbírky a zažádat o možnost dárcovských sms = DMS-ky (to zatím nemáme vyřízeno). O veřejné sbírce vás budeme dále informovat.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,172,015 návštěv