20-05-2024
Navigace
Veřejná sbírka projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK

Veřejná sbírka projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK
Veřejná sbírka na projekt DPK je schválena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje od 1. 11. 2015 na dobu neurčitou – viz. OSVĚDČENÍ. Níže jsou popsány způsoby, jak nás můžete v rámci veřejné sbírky podpořit.
V případě, že byste chtěli využít možnost odpočtu z daňového základu (v případě daru), nebo si podporu zahrnout do nákladů Vaší firmy (při sponzoringu) pak prosím nejdříve kontaktujte Ladislava Kratinu, který s Vámi uzavře potřebnou smlouvu (účetní doklad, který je v tomto případě nezbytný).

Možnosti veřejné sbírky jsou:
Na účet veřejné sbírky číslo: 218286566/0300 (ČSOB, a.s. - ERA), můžete posílat finanční příspěvky jednorázovým příkazem, nebo také trvalou platbou.

Dlouhodobou nebo jednorázovou dárcovskou SMS můžete zaslat na číslo: 87 777. Dlouhodobou SMS ve tvaru: DMS TRV DOMECEK 30 nebo DMS TRV DOMECEK 60 nebo DMS TRV DOMECEK 90 (každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč do doby, než tento příkaz zrušíte odesláním SMS ve tvaru STOP DOMECEK). Jednorázovou SMS ve tvaru: DMS DOMECEK 30 nebo DMS DOMECEK 60 nebo DMS DOMECEK 90 (bude vám jednorázově odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč).

Pokud si koupíte zboží v našem obchůdku v Nové Pace ZDE, nebo na e-shopu ZDE, nepodpoříte pouze naše chráněné dílny, kde většinu zboží vyrábíme, ale také tuto veřejnou sbírku (celý zisk z prodeje zboží / minimálně 10% z celkové částky, jde na účet právě této sbírky).

Do sbírky můžete přispět hotovostí, kterou složíte do pokladny našeho spolku přímo v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK - Nádražní 111, Stará Paka (kam vás srdečně zveme). Můžete se zde zároveň podívat, kam bude váš příspěvek investován a co jsme již s vaší podporou vybudovali :-)

Hotovost můžete také vhodit do sbírkové pokladničky
-
v našem obchůdku v Nové Pace: ZDE
-
v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK - Nádražní 111, Stará Paka
(Do pokladničky můžete vhodit jakoukoliv finanční částku, pokladničky jsou zapečetěné místním obecním úřadem a rozpečeťují se za účasti ředitele spolku, předsedy dozorčí rady spolku a zástupce obecního úřadu. Finanční hotovost z pokladničky je následně vložena na účet veřejné sbírky.)
Pokud byste chtěli naší pokladničku umístit ve vašem obchodě / provozu / případně jiném místě, neváhejte kontaktovat Ladislava Kratinu, který s vámi dohodne bližší podmínky.

Prodej vstupenek na veřejná kulturní a sportovní vystoupení a jiné všeobecně přístupné akce za účelem získání příspěvku.
O benefičních akcích budete včas informování na facebooku ZDE i na těchto webových stránkách.

Veřejná sbírka je pod přísnou kontrolou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Získané prostředky smíme využít pouze pro účely projektu DPK – na jeho vybudování. Na tomto místě budeme každý rok zveřejňovat průběžné vyúčtování, které také musíme předkládat krajskému úřadu.
Doufáme, že právě tato veřejná sbírka pro Vás bude dostatečně transparentní, abyste se rozhodli podpořit právě projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK.
Tím, že se velkou část prací snažíme dělat svépomocí (skrze naše dobrovolníky, zaměstnance i např. učně z ODBORNÉHO UČILIŠTĚ HOSTINNÉ), žádáme o sponzorské slevy a děláme výběrová řízení, je každý Váš příspěvek maximálně efektivně využitý.

Děkujeme Vám za případnou podporu.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,171,984 návštěv