22-04-2021
Navigace
Osobní asistence v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Sociální služba - osobní asistence
Naše organizace poskytuje registrovanou sociální službu – osobní asistenci již od začátku roku 2007. Zajišťujeme osobní asistenci všem handicapovaným lidem v Nové Pace a okolí v souladu s komunitním plánováním v mikroregionu Novopacka. Poskytujeme osobní asistenci handicapovaným dětem v základních a mateřských školách, postiženým lidem včetně seniorů, kteří chtějí co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova, kde se cítí dobře, účastníkům našich akcí, při sportovních a kulturních aktivitách, atd. Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě = 24 hodin, 7 dní v týdnu včetně svátků. Jsme schopni zajistit úplnou osobní asistenci i pro člověka zcela nesoběstačného, ale také pomáháme rodinám, které se o svého člena sami starají a jen potřebují vypomoct. Pomáháme nejen s osobní hygienou, přípravou jídla (včetně krmení), odvozu a doprovodu k lékaři, na nákup, atd.
Osobní asistence v našem sdružení je zajištěna sedmi odbornými kvalifikovanými osobními asistentkami, které úspěšně absolvovaly akreditovaný kurz. Spolupracujeme také s řadou dobrovolníků.

Osobní asistence v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
Můžeme přiznat, že v současné době máme velmi špatné zázemí pro poskytování osobní asistence, což znepříjemňuje už tak velmi náročnou práci všem našim asistentkám a částečně nám to brání i v rozšiřování sociálních služeb v našem regionu. V blízké budoucnosti bychom chtěli rozšířit osobní asistenci o péči o lidi, kteří budou v DPK bydlet a pracovat, ale také bychom chtěli rozšířit celé sociální služby o odlehčovací služby.

Prostory v DPK nám umožní zlepšit tuto situaci ve všech oblastech potřebného zázemí:

SKLADY:
Již nyní částečně skladujeme některé kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, nájezdové rampičky, atd.), které naše asistentky při poskytování asistence potřebují v DPK. Námi poskytovaná osobní asistence se každý rok zvyšuje cca o 20% a tak roste i potřeba těchto pomůcek. V DPK chceme vybudovat dostatečné skladové prostory pro to, abychom zde mohli přehledně a bezpečně uskladnit všechny kompenzační pomůcky, které k osobní asistenci potřebujeme.
KANCELÁŘE + NOČNÍ MÍSTNOST:
Potřebujeme dvě kanceláře pro sociální služby (nejen pro osobní asistenci, ale i další služby, o které chceme sociální služby rozšířit – např. odlehčovací služby, atd.). Jedna kancelář bude pro vedoucího sociálních služeb a jeho zástupce a druhá (větší) pro osobní asistenty, kteří jsou většinou v terénu. Tato větší kancelář bude také sloužit jako noční místnost pro noční službu a místnost, kde budou probíhat schůzky osobních asistentů.
PROSTORY PRO DALŠÍ POTŘEBY:
Mezi dlouhodobě nepříjemné problémy, které nejsou v pronajatých prostorách zatím uspokojivě vyřešeny, patří např. i nedostatek úložného prostoru na jídelní nádoby, ve kterých klientům rozvážíme jídlo, špatně řešené kontaktní místo a kartotéka s citlivými údaji o klientech, atd.

Sponzoři/podporovatelé
Sponzoři DPK - http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php


Pro více info klikněte
ZDE
Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
867,216 návštěv