20-05-2024
Navigace
2017-03-13 - O integrovaných sportech v ZŠ Husitská - Nová Paka

Beseda nejen o integrovaných sportech

Přijali jsme pozvání do základní školy ZŠ Husitská v Nové Pace, abychom zde žákům popovídali nejen o našem DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK, ale také o našich sportovních aktivitách – integrovaných sportech.
Na besedu dorazila naše vedoucí sportovních aktivit Petra Habáňová, která žákům představila náš nejoblíbenější sport iBocciu. iBoccie se mohou věnovat různě handicapovaní lidé (včetně těžce postižených vozíčkářů) spolu s lidmi zcela zdravími a ve všech věkových kategoriích. Handicap ani věk v tomto sportu, díky upraveným pravidlům a kompenzačním pomůckám, nehraje téměř žádnou roli.
Náš spolek se věnuje kromě iBoccii (obdoba petanque) také iKuželníku (obdoba závěsného kuželníku) a ve spolupráci s Asociací integrovaných sportů, z. s. v našem regionu v těchto sportech organizujeme celorepublikové turnaje, školíme zde trenéry a rozhodčí z celé ČR a pořádáme také pravidelné tréninky a regionální soutěže.
Žáky iBoccia velmi bavila a během sportování jsme jim pověděli také něco málo o tom, že kromě integrovaných sportů v anšem regionu provozujeme také chráněné dílny, poskytujeme nepřetržitou terénní osobní asistenci a začínáme s farmařením. V DOMEČKU se, kromě zázemí pro již zmíněné aktivity, snažíme vybudovat bezbariérové bydlení s asistencí pro nesoběstačné lidi, kteří nemají možnost žít aktivně v domácím prostředí a kteří nechtějí do ústavní péče. Všechny naše činnosti směřujeme k tomu, abychom do nich spolu s handicapovanými a seniory zapojili širokou veřejnost a napomáháme tak k tomu, aby se o sebe lidé více zajímali a navzájem si pomáhali. 

Na závěr nám žáci předali symbolický šek na částku 6 200,- Kč, která je již připsána na našem sbírkovém účtu. Také tuto podporu, za kterou ještě jednou moc děkujeme, využijeme na vybudování DOMEČKU.
Děkujeme nejen žákům za jejich podporu a zájem, ale také paní učitelkám a panu řediteli Mgr. Burkertovi, že do vzdělávání svých žáků dokážou včlenit také tu sociální oblast života – podporu a zájem o staré a handicapované lidi. Věříme, že to má velký význam – DĚKUJEME!!!

 FOTOGRAFIE ZDE

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,172,012 návštěv