15-06-2024
Navigace
2018-09-30 - Sociální služba nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Hořice

 

Projekt „Sociální služba nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Hořice“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007907

Cílem projektu je zavést nepřetržitou terénní osobní asistenci do regionu Hořicka a zvýšit tím její kvalitu a dostupnost tak, aby i zcela nesoběstační obyvatelé tohoto regionu mohli s naší podporou setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova a nemuseli odcházet do pobytových zařízení. Díky osobní asistenci a domácímu pobytu neztratí nesoběstační lidé kontakt se svojí rodinou a přáteli a nejsou ani ohroženi sociálním vyloučením ze společnosti, kde bydlí.

Mezi hlavní aktivity projektu patří stavební úpravy/rekonstrukce zakoupeného objektu v rámci prvního nadzemního podlaží. Tyto prostory budou nově sloužit k administrativně-sociálním účelům (rekonstrukce kanceláře 1.04 a kanceláře 1.05, jakožto administrativních - nebytových prostor) a souvisejících prostor (chodba 1.01 a 1.02), bezbariérové sociální zařízení (1.08 koupelna, 1.10 WC), dále 1.07 komora a1.03 kotelna.

Další aktivitou projektu je pořízení 3 osobních vozidel a 1 přívěsného vozíku pro zajištění služeb terénních a ambulantních sociálních služeb (terénní osobní asistence). V neposlední řadě bude v rámci hlavních aktivit projektu uplatněn výdaj za nákup poměrné části objektu, který bude v rámci projektu dále rekonstruován pro poskytování sociálních služeb v ORP Hořice. 

Realizací projektu vznikne na území města Hořice a spádových obcí služba nepřetržité terénní osobní asistence, která v regionu není zavedena a je považována za chybějící a žádanou, ať již ze strany samotných obyvatel daného území či Královéhradeckého kraje, jako koordinátora sociálních služeb v kraji, a to ve spolupráci s městy a obcemi.

FOTOGRAFIE Z REALIZACE ZDE 

 VIDEO O NAŠÍ OSOBNÍ ASISTENCI ZDE

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,182,320 návštěv