20-05-2024
Navigace
2018-12-01 - Osobní asistence na Hořicku v roce 2018

Terénní osobní asistence na Hořicku v roce 2018

V 2. polovině roku 2017 jsme vyšli vstříc poptávce krajského úřadu Královéhradeckého kraje a oslovili zástupce Města Hořice s nabídkou rozšíření naší terénní osobní asistence do celého regionu Hořicka (do všech obcí, které spadají pod ORP Hořice). Zástupci města Hořice se rozhodli této nabídky využít, přislíbili nám podporu a tak jsme začali intenzivně shánět další podporu od jednotlivých obcí v tomto regionu. Ukázalo se, že rozšíření terénní asistence do další regionu, bylo skvěle načasováno, neboť náš projekt korespondoval s připravovanou dotační výzvou MAS Podchlumí, kde byla možnost zažádat nejen o dotaci na provozní náklady, ale také o investiční dotace. Svitla nám naděje, že bychom nemuseli na Hořicku začínat stejně jako na Novopacku tím, že by naši asistenti za klienty jezdili na kole a kontaktní místo jsme měli v soukromém bytě a zažádali jsme nejen o dotaci na pořízení automobilů a přívěsu, ale také na vybudování kontaktního místa a kanceláří pro naše sociální služby…

Díky podpoře Královéhradeckého kraje a některých obcí v regionu Hořicka jsme získali také investiční i provozní dotace z Evropských fondů. Od ledna 2018 jsme tedy začali na Hořicku poskytovat terénní osobní asistenci. Přes léto jsme z části rodinného domku vybudovali kontaktní místo a zázemí (kanceláře + sklad) sociálních služeb (v Hořicích nás najdete ZDE) a nakoupili jsme 3 osobní automobily a přívěs (na převoz kompenzačních pomůcek).
Během roku 2018 jsme zcela naplnili schválenou denní kapacitu služby. Naši 3 osobní asistenti již poskytli 1 287 hodin osobní asistence 18 seniorům a zdravotně postiženým lidem, za kterými jsme najezdili 33 256km
. Za našimi klienty jezdíme do jejich domácností, kde jim pomáháme s úklidem, osobní hygienou, chodem domácnosti, zajišťujeme dopravu k lékaři, na úřady, atd. Kvalita jejich života zůstává zachována a nejsou tak izolováni od rodiny a svých přátel, jako kdyby museli využít ústavní péči. Naše služba také výrazně pomáhá pečujícím osobám a přispívá tak k jejich rozhodnutí, že se dokážou postarat o nesoběstačného člena své rodiny.

V současné době máme zažádáno o navýšení denní kapacity služby z 10 na 15 klientů a o personální navýšení na 5 osobních asistentů, abychom mohli dlouhodobě pečovat o 35 až 40 klientů. Toto navýšení nám také umožní splnit náš záměr poskytovat také na Hořicku nepřetržitou terénní osobní asistenci, abychom i zcela nesoběstačným lidem, kteří nemají dobré rodinné zázemí, umožnili setrvat ve svém domově a nemuset odejít do domova seniorů či domu s pečovatelskou službou, atd.

 

VIDEO o naší osobní asistenci ZDE.

FOTKY z budování kontaktního místa + automobilů ZDE.


Za podporu, bez které bychom nemohli začít asistenci na Hořicku poskytovat, děkujeme těmto městům a obcím:

Město Hořice, Město Miletín, Obec Bílsko, Obec Dobrá Voda u Hořic, Obec Lukavec u Hořic, Obec Milovice u Hořic, Obec Podhorní Újezd a Vojice, Obec Sobčice a Obec Třebouševes.

Asistence je výrazně dotována Královéhradeckým krajem a MPSV. Významně nám pomohla také dotace přes MAS Podchlumí (díky za skvělou spolupráci) z MMR a Evropské unie.

DĚKUJEME!!!

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,171,947 návštěv