24-04-2024
Navigace
2019: Nepřetržitá terénní osobní asistence v roce 2019

Nepřetržitá terénní osobní asistence v roce 2019

Sociální službu: terénní osobní asistenci, poskytujeme již od roku 2007. Za našimi klienty jezdíme do jejich domovů, kde jim pomáháme s úklidem, osobní hygienou, chodem domácnosti, zajišťujeme dopravu k lékaři, na úřady, atd. Díky této naší nepřetržité službě (terénní osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků) mohou i zcela nesoběstační lidé žít v domácím prostředí a nemusí využívat pobytovou (ústavní) péči v pečovatelských domovech, domech seniorů, atd. Kvalita jejich života zůstává zachována a nejsou izolováni od rodiny a svých přátel. Naše služba také výrazně pomáhá pečujícím osobám a přispívá k jejich rozhodnutí, že se dokáží postarat o nesoběstačné členy své rodiny. 

Na Novopacku jsme denní kapacitu terénní osobní asistence oproti minulému roku opět v roce 2019 navýšili a poskytli jsme v tomto regionu do konce listopadu 17 639 hodin osobní asistence 46 klientům, za kterými jsme najezdili 103 234 km. Od roku 2007 jsme tak na Novopacku poskytli 408 nesoběstačným lidem 98 789 hodin osobní asistence a dlouhodobě se v tomto regionu staráme průměrně o cca 55 nesoběstačných seniorů a zdravotně postižených lidí (včetně dětí).
Od roku 2018 jsme terénní osobní asistenci rozšířili také na Hořicko a tak i nesoběstační lidé ze všech 29 obcí, které spadají pod ORP Hořice, mohou nyní tuto naší službu využívat. Oproti minulému roku jsme na Hořicku výrazně navýšili kapacitu služby a začali jí poskytovat nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků). V roce 2019 (do konce listopadu) jsme zde poskytli již 6 997 hodin osobní asistence 25 klientům (převážně seniorům, ale také zdravotně postiženým lidem), za kterými jsme najezdili 40 724 km. Od začátku služby jsme na Hořicku poskytli již 43 lidem 8 284 hodin asistence a v roce 2020 chceme tuto službu dále výrazně navyšovat (pro Hořicko přijmeme další tři osobní asistenty), abychom se postupně dostali na úroveň poskytované služby na Novopacku. Také na Hořicku chceme dlouhodobě pečovat o cca 60 nesoběstačných lidí.

Sociální službu nepřetržité terénní osobní asistence nyní zajišťuje 14 kvalifikovaných asistentek a asistentů, kteří absolvují akreditovaný kurz a dále se pravidelně vzdělávají. Každá asistentka potřebuje k dopravě za klienty automobil. Dva speciálně upravené automobily používáme také k dopravě klientů k lékaři, na úřady, rehabilitaci, atd.  

Naše sociální služba - terénní osobní asistence, je (i přes významnou podporu některých obcí v obou regionech, Královéhradeckého kraje a státu) dlouhodobě ztrátová. Dofinancováváme jí z naší vedlejší hospodářské činnosti, ale snažíme se také získávat finančních prostředky z dalších zdrojů. Věříme, že se nám časem podaří přesvědčit všechny obce v regionech Novopacka a Hořicka, aby se na finanční podpoře podíleli spravedlivým dílem. Daří se nám do financování služby také zapojit místní soukromé společnosti, podnikatele a drobné dárce – viz. níže. Silná regionální podpora nám následně umožňuje získávat i významnější dotace z národních a evropských programů – např. z MPSV (na nákupy automobilů) a přes MMR z Evropského sociálního fondu (na navýšení kapacity služby). ZVAŽTE PROTO PROSÍM PODPORU TAKÉ VY a přispívejte, třeba i jen drobnou částkou, ale pravidelně, ABYCHOM MOHLI NAŠI SLUŽBU DÁLE ROZVÍJET. Možnosti podpory naleznete níže. DĚKUJEME!!!

VIDEO o naší osobní asistenci ZDE. 

ZA DOSAVADNÍ PODPORU DĚKUJEME:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, MPSV, MMR a EU (Evropský sociální fond), MAS Podchlumí + MAS Brána do Českého ráje.
DÁLE TĚMTO OBCÍM:

Město Nová Paka, Město Hořice, Město Miletín, Obec Stará Paka, Obec Dobrá Voda u Hořic, Obec Lukavec u Hořic, Obec Milovice u Hořic, Obec Ostroměř, Obec Rohoznice a Obec Sobčice.
TĚMTO FIRMÁM A SPOLEČNOSTEM:

REGIO AUTO, spol. s r.o. Hradec Králové
, Penzion a restaurant NOVOPACKÉ SKLEPY, Jednota SD Nová Paka – člen skupiny COOP, AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Trans Logistic CZ s.r.o. – Nová Paka, Betonsport s.r.o., Zeměměřičská pozemková kancelář /ZPK/ s.r.o., Autobusová doprava Josef Grundmann, LAMI – stavební firma, Lohmann & Rauscher s.r.o. (závod Nová Paka), OČNÍ OPTIKA GOLLOVÁ, Pivovar Nová Paka a.s., RULF Nová Paka s.r.o., VABA PLUS – TRADE spol. s r. o., Rehabilitace Bludov s.r.o., AMO spol.s r.o., SKLEP ART s.r.o., MEYRA ČR s.r.o., LÁF NEREZ s.r.o.
SOUKROMÝM DÁRCŮM:

Danielu Polmanovi
, Petrovi Gureckému s rodinou, Michalu Polákovi, Blance Heclové s rodinou, a mnoha dalším…
a NADACÍM:

Nadační fond AVAST
, ČSOB (program: ČSOB pomáhá regionům) a Nadace TESCO (program: Vy rozhodujete, my pomáháme) a Fóru Dárců.
DĚKUJEME!!!

 


Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,164,033 návštěv