20-05-2024
Navigace
2020 - Nepřetržitá terénní osobní asistence v roce 2020

oaNepřetržitá terénní osobní asistence v roce 2020

Nepřetržitou terénní osobní asistenci zajištujeme v obcích na Novopacku a Hořicku. Za našimi klienty jezdíme do jejich domovů, kde jim pomáháme s úklidem, osobní hygienou, chodem domácnosti, zajišťujeme dopravu k lékaři, na úřady, atd. Díky této naší nepřetržité službě (terénní osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně státních svátků) mohou i zcela nesoběstační lidé žít v domácím prostředí a nemusí využívat pobytovou (ústavní) péči v pečovatelských domovech, domech seniorů, atd. Kvalita jejich života zůstává zachována a nejsou izolováni od rodiny a svých přátel. Naše služba také výrazně pomáhá pečujícím osobám a přispívá v jejich rozhodnutí, že se postaratjí o nesoběstačné členy své rodiny.

V roce 2020 jsme opět navýšili kapacitu služby. Terénní osobní asistenci v tomto roce zajišťovalo již celkem 14 kvalifikovaných asistentek a asistentů (9 na Novopacku a 5 na Hořicku) a dvě soc. pracovnice. Přesto bylo v této „koronavirové době“ obtížné službu zajistit a jsme velmi hrdí na to, že jsme se o všechny naše klienty dokázali postarat. Velké poděkování tedy patří zejména našim asistentkám a soc. pracovnicím, které nyní také patří do té „první linie“. Na úkor svých rodin (většina z nich má malé děti na distanční výuce) vydrželi a nešli na „ošetřovné“, dokázali se postarat i o klienty nakažené COVIDem a zastoupit své kolegyně, které se ještě před přijetím přísných opatření od klientů sami nakazili. Díky nim nebylo potřeba naše klienty umístit do pobytových zařízení, kde by byli v daleko větším ohrožení a kde by byli zcela izolovaní od svých blízkých.

V roce 2020 se nám také podařilo zrekonstruovat a zkolaudovat další část rodinného domu v Hořicích, kde vznikla další kancelář, sklad pro kompenzační pomůcky, bezbariérový přístup do domu a parkoviště. Schválili nám také investiční dotace z evropských fondů a tak budeme moci v roce 2021 vybudovat tolik potřebné zázemí služby i pro Novopacko v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK, kde vybudujeme plnohodnotné kontaktní místo, kanceláře a sklad pro kompenzační pomůcky. Budeme moci také nakoupit 5 osobních a 1 velkoprostorový automobil pro dopravu asistentek za klienty (každá asistentka potřebuje mít svůj automobil) a pro transport těžce postižených klientů a kompenzačních pomůcek. Díky těmto dotacím a investicím plánujeme pro příští rok další výrazné navýšení služby na 18 až 20 asistentů a asistentek.

Naše sociální služba - terénní osobní asistence, je (i přes významnou podporu některých obcí v obou regionech, Královéhradeckého kraje a státu) dlouhodobě ztrátová. Dofinancováváme jí z naší vedlejší hospodářské činnosti, ale snažíme se také získávat finančních prostředky z dalších zdrojů. Věříme, že se nám časem podaří přesvědčit všechny obce v regionech Novopacka a Hořicka, aby se na finanční podpoře podíleli spravedlivým dílem. Daří se nám do financování služby také zapojit místní soukromé společnosti, podnikatele a drobné dárce – viz. níže.

Bohužel v tomto roce nám již skončili dotace na provozní náklady z evropských fondů, a proto chceme požádat také vás:
ZVAŽTE PROSÍM PODPORU a přispívejte (třeba i jen drobnou částkou, ale pravidelně), ABYCHOM MOHLI NAŠI SLUŽBU DÁLE ROZVÍJET. Možnosti podpory naleznete níže. DĚKUJEME!!!

VIDEO o naší osobní asistenci ZDE.                     FOTOGRAFIE z rekonstrukce domu v HOŘICÍCH. 

dms-oa 

 

Za dosavadní podporu děkujeme:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, MPSV, MMR a EU (Evropský sociální fond), MAS Podchlumí a MAS Brána do Českého ráje,

dále děkujeme těmto obcím:
Město Nová Paka, Město Hořice, Město Miletín, Obec Stará Paka, Obec Dobrá Voda u Hořic, Obec Lukavec u Hořic, Obec Milovice u Hořic, Obec Ostroměř, Obec Rohoznice a Obec Sobčice.

společnostem:
REGIO AUTO, spol. s r.o. Hradec Králové, Penzion a restaurant NOVOPACKÉ SKLEPY, Jednota SD Nová Paka – člen skupiny COOP, AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Trans Logistic CZ s.r.o. – Nová Paka, Betonsport s.r.o., Zeměměřičská pozemková kancelář /ZPK/ s.r.o., Autobusová doprava Josef Grundmann, LAMI – stavební firma, Lohmann & Rauscher s.r.o. (závod Nová Paka), OČNÍ OPTIKA GOLLOVÁ, Pivovar Nová Paka a.s., RULF Nová Paka s.r.o., VABA PLUS – TRADE spol. s r. o., Rehabilitace Bludov s.r.o., AMO spol.s r.o., SKLEP ART s.r.o., MEYRA ČR s.r.o., LÁF NEREZ s.r.o., Ing. Pavel Souček – Callisto,

nadacím:
Nadační fond AVAST, ČSOB (program: ČSOB pomáhá regionům) a Nadace TESCO (program: Vy rozhodujete, my pomáháme) a Fóru Dárců,

a soukromím dárcům:
Danielu Polmanovi a Ultra Paka Racing Teamu, z. s., panu Gureckému a LíLá čokoládovně ze Staré Paky, Michalu Polákovi, Blance Heclové s rodinou, a mnoha dalším…

DĚKUJEME!!!

sponzoři oa

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,172,008 návštěv