25-09-2023
Navigace
O spolku Domeček plný koleček, z. s.

Vznik spolku
Původně se spolek (dříve občanské sdružení) Domeček plný koleček, z. s. jmenoval "o. s. Sportem proti barierám - Český Ráj" a jak název napovídá,  hlavní činností tohoto sdružení bylo pořádání sportovních akcí pro hendikepované. Zakladatelem sdružení byl Jan Pelikán (sám těžce fyzicky hendikepovaný vozíčkář ze Staré Paky), který se svými přáteli tyto sportovní akce pořádal již od roku 2001 a sdružení oficiálně zaregistroval u Ministerstva vnitra 9. 5. 2006 – viz. Potvrzení registrace ZDE.

Již v roce 2007 se ale naše sdružení stalo registrovaným poskytovatelem sociální služby – terénní osobní asistence (nejdříve, abychom zajistili asistenci svým členům, ale záhy jsme také začali poskytovat asistenci seniorům). Ve stejném roce jsme začali provozovat chráněné dílny, abychom zdravotně postiženým lidem na Novopacku nabídli možnost pracovního uplatnění.

V té době byli v SPB-ČR stále ještě stěžejní sportovní aktivity sdružení. PACA CUPy (turnaje v boccie) a Kuželkiády (turnaje v závěsném kuželníku) již měli celorepublikovou účast a v Pace se na mezinárodní turnaje připravovali vrcholoví sportovci ČR – česká reprezentace v boccie. Nebylo náhodou, že tři členové našeho sdružení získali na paralympiádě v Pekingu v roce 2008 dvě bronzové medaile (v boccie) a jednu stříbrnou medaili (v atletice).

Transformace občanského sdružení na zapsaný spolek
Od roku 2011 v SPB – ČR probíhali velké změny. Rozvoj hlavních činností (nejen sportovních aktivit, ale v té době také již stejnou měrou sociálních služeb a chráněných dílen) měl vliv také na členskou základnu. Členy sdružení se postupně stávali spíše lidé, kteří sdružení v jeho veřejně prospěšných aktivitách pomáhali. Členové se postupně z příjemců a uživatelů služeb stali společenstvím lidí, kteří se snažili aktivity a služby sdružení zpřístupnit a poskytnout co nejširší veřejnosti.

V roce 2012 stát zásadně omezil dotace chráněným dílnám a tak se tento i další rok nesl v duchu bolestivých úsporných opatření a personálních změn, tak aby byla činnost sdružení zachována. I v tomto velmi těžkém období se ale činnost sdružení dále rozšiřovala a zároveň SPB – ČR intenzivně shánělo objekt, kde by mohlo dále své činnosti soustředit a rozvíjet. Situace, kdy veškeré jeho aktivity byly provozovány v pronajatých prostorách na pěti místech ve Staré a Nové Pace, byla dlouhodobě neudržitelná. V roce 2013 jsme ale koupili objekt tiskárny FITOS a začala tak další etapa rozvoje tohoto sdružení, kdy jsme naší činnost rozšířili o snahu vybudovat bezbariérové komunitní bydlení pro lidi, kteří i přes naší terénní pomoc nezvládali žít v domácím prostředí.

Od 1. 1. 2014 se, „díky“ novému občanskému zákoníku, občanské sdružení "o. s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" automaticky nedobrovolně změnilo na spolek. To s sebou přineslo i povinnost změnit do tří let název organizace a upravit stanovy organizace. Proto byl 31. 1. 2015 na členské schůzi přijat nový název organizace: Sportem proti bariérám, z. s., a celková změna stanov tak, aby odpovídaly nejen novému občanskému zákoníku, ale především aktuálnímu stavu a potřebám spolku. Nejdůležitějším cílem spolku ale nadále zůstávalo to, aby jeho každodenní činnost a aktivity pomáhali všem, kteří to potřebují.

Nový název spolku
V roce 2022 proběhla již pouze změna názvu spolku a spolek se přejmenoval podle svého hlavního projektu na: „Domeček plný koleček, z. s.“. Tento název nyní více koresponduje se všemi aktivitami, kterým se náš spolek věnuje. Činnosti spolku do sebe vzájemně zapadají (jako kolečka) a vytvářejí pro lidi s hendikepem prostředí (domeček), kde se mohou realizovat a žít aktivní a naplněný život. Aktuální stanovy našeho spolku naleznete ZDE.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,095,101 návštěv