29-05-2024
Navigace
2014-06-20- Zařazení DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK do Adventních koncertů 2014 České televize aneb: ?Výtah bude!? :-)

20. 6. 2014 - Zařazení DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK do Adventních koncertů 2014 České televize

Byli jsme zrovna na obědě, na teambuildingové akci našeho velkého sponzora sportovních aktivit, která se konala 20. 6. 2014 u Slapské přehrady, když tu náhle zazvonil telefon. Nějaká paní (jméno jsem v tom šumu přeslechl) nám srdečně oznamovala, že jsme byli s projektem DPK zařazeni do Adventních koncertů 2014 České televize, že nám zatím jen volá, že vybrali právě nás mezi více než 80-ti uchazeči a že nás budou později kontaktovat, abychom se domluvili na natáčení atd. No, naše reakce se blížila spíše tichu než jásotu, protože to pro nás bylo obrovské překvapení. Příliš jsme nepočítali s tím, že bychom mohli uspět, protože jsme měli pocit, že náš projekt ještě vůbec není připravený, ale chtěli jsme to zároveň zkusit, protože jsme věděli, že za pár měsíců už budeme mít projektovou studii hotovou a peníze by se nám v příštím roce velmi hodily.
Žádost jsme podávali 30. 4. 2014, poslední den termínu uzavírky, a přílohy k žádosti jsme odeslali e-mailem dvě hodiny před koncem termínu, do kdy se mohla žádost podat. Pracovali jsme na žádosti s panem projektantem Zlatníkem intenzivně dlouhou dobu, ale chtěli jsme předložit takové stavebně-technické řešení, které bude odpovídat všem požárně-bezpečnostním předpisům s ohledem na to, co všechno bychom v budoucnu v DPK chtěli mít. Proto bylo potřeba si nejprve ujasnit, kde budeme chtít mít v budoucnu v DPK byty, kde dílny a kanceláře, atd. O zařazení do Adventních koncertů ČT jsme žádali s částí projektu DPK ? instalace výtahu (v rámci první etapy), který by nám zpřístupnil hlavní budovu a v budoucnu (po dalších stavebních úpravách) by obsluhoval také obě křídla celého objektu. Dlouho jsme s panem Zlatníkem hledali vhodné umístění výtahu, tak aby byly zachovány parametry únikových cest a aby se v budoucnu vozíčkářům po objektu dobře pohybovalo. No byl to celkem oříšek a těžká rozhodnutí, ale po zkušenostech z jiných zařízení, kde jsme např. během své sportovní a pracovní kariéry byli a kde nebyla bezbariérovost řešena zrovna ideálně, jsme nakonec byli vcelku radikální i za cenu, že se tím celý projekt prodraží. Měli jsme stále na paměti, že to chceme vybudovat především pro lidi velmi těžce handicapované (vozíčkáře s postižením i horních končetin - rukou), kteří se třeba budou schopni pohybovat se pouze po rovině, a jakékoliv mírné převýšení pro ně bude znamenat potřebu asistenta. Uvědomovali jsme si, že tito lidé zde budou trávit většinu svého života ? jak pracovního, tak soukromého, a i když to byla těžká rozhodnutí, byli jsme v tomto ohledu nekompromisní. Nyní z toho máme pocit, že jsme se rozhodli správně, a to je (myslíme si) dobrý základ.

Ale zpět k této události. Takže:
Jsme zařazení do Adventních koncertů ČT ? konkrétně do 3. Adventního koncertu 2014 České televize. Hlavní přenos tohoto adventního koncertu bude 14. 12. 2014. Naše žádost o podporu z výtěžku adventních koncertů byla vybrána z více než 80-ti jiných projektů. My získané peníze použijeme především na instalaci výtahu v hlavní budově, který v budoucnu bude sloužit k zpřístupnění všech prostor objektu. Vybudování výtahu nám umožní provádět další stavební práce svépomocí. Přízemí hlavní budovy je již plně využitelné a bezbariérově upravené ? viz.: ?Bezbariérové úpravy a budování nové provozovny v DPK?. Nyní pomalu začneme pracovat v suterénu a dalších patrech hlavní budovy. Využití všech prostor hlavní budovy spadá do 1. etapy projektu DPK. Více informací se již nyní, nebo v blízké budoucnosti dozvíte v Projektové studii + rozpočtu.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,175,294 návštěv