24-04-2024
Navigace
?Kolečkáři? ? o těch, kteří budou DPK využívat

?Kolečkáři?
?Kolečkáři? je označení pro skupinu lidí, pro které DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK budujeme. Jsou to lidé, kterým bude tento projekt nějakým způsobem prospěšný ? jsou to všichni současní i budoucí uživatelé Domečku.

Proč zrovna ?kolečkáři??

To ?označení? je odvozeno od názvu projektu: DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK. A proč takový název? Hlavní cílová skupina tohoto projektu jsou lidé s velmi těžkým zdravotním postižením, odkázaní na invalidní vozík (káru), pojmenovali jsme proto celý projekt: DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK).

Kdo všechno jsou a budou ?kolečkáři?

1) Lidé, kteří v DPK již bydlí, nebo bydlet budou

Cílem našeho projektu je vybudovat bezbariérové bydlení pro 12 těžce postižených vozíčkářů, kteří potřebují velkou míru osobní asistence. Zároveň bychom v DPK chtěli mít bydlení pro cca 6 lidí s lehčím psychickým či mentálním postižením (choďáky), kteří by vozíčkářům zajišťovali lehčí formu osobní asistence (něco přinést, podat, otevřít, zapnout, atd.) jak při jejich práci, tak v soukromí a při volnočasových a sportovních aktivitách. Vozíčkáři by na oplátku pomáhali těmto lidem s organizací jejich práce, volnočasových aktivit, domácnosti, atd. Jednoduše řešeno: Lidé chodící by byli vozíčkářům rukama a nohama a vozíčkáři by jim na oplátku byli hlavou. Tato vzájemná synergie by jim umožnila samostatně plnohodnotněji fungovat a nebýt přitom příliš závislí na již nyní nedostatečné finanční podpoře ze strany státu, nebo sponzorů / dárců.

V současné době již DPK nabízí útočiště 5-ti lidem (převážně našim zaměstnancům), kteří měli vážné problémy s bydlením. Jsou to prozatím lidé chodící (choďáci), neboť ubytování ještě není bezbariérové.¨

2) Lidé, kteří v DPK již pracují, nebo pracovat budou

Nyní zřizujeme v DPK nová chráněná pracovní místa. Během roku 2014 by zde postupně mělo vzniknout přes 10 chráněných pracovních míst (CHPM), kde budou zaměstnaní lidé na drobné ruční práce (šití, pedig, kompletace výrobků, atd.). Bohužel je díky obrovské byrokracii na úřadu práce (ÚP) velmi těžké tyto CHPM zřídit, a tak se často dostáváme do situace, kdy bychom rádi zaměstnali člověka se zdravotním postižením, ale nedaří se nám pro něj CHPM zřídit ? třeba jen proto, že není na ÚP v Nové Pace evidován dostatečný počet ?náhradníků?, kteří by toto nově zřízené CHPM místo obsadili v případě, že člověk, kterého chceme zaměstnat, nebude moci práci vykonávat alespoň tři roky.

Cílem našeho projektu je vytvořit nová pracovní místa pro cca 20 lidí se zdravotním postižením, kteří budou též v DPK bydlet ? viz. výše. Dále sem chceme přesunout většinu z našich 35 současných zaměstnanců (30 z nich jsou lidé se zdravotním postižením), kteří nyní pracují ve třech provozovnách ve Staré a Nové Pace. Tito zaměstnanci v DPK bydlet nebudou, ale budou tam ?pouze? pracovat. V neposlední řadě chceme přijmout ještě cca 10 nových zaměstnanců se zdravotním postižením i bez něj, kteří by zabezpečili více osobní asistence, rozšířili keramickou dílnu a výrobu sportovních potřeb, zajistili údržbu zahrady a celého objektu, atd.

Celkově by v DPK mělo najít práci cca 60 lidí, převážně se zdravotním postižením. Více informací o našich chráněných dílnách naleznete ZDE.

3) Ubytovaní sportovci, klienti v odlehčovacích službách, účastníci školení, rekreanti

Naše sdružení pořádá sportovní akce v iBoccie a iKuželníku, na které se sjíždějí handicapovaní sportovci z celé republiky. Ti, kteří jsou z větší dálky, přespávají v Domově mládeže Gymnázia a SOŠPg, který je částečně bezbariérový. Toto ubytování ale není vyhovující ? je zde např. pouze jedno bezbariérové WC a to ještě v jiném patře. Z tohoto důvodu jsou naše akce pouze jednodenní a je jich podstatně méně, než by mohlo být. Více se o našich sportovních aktivitách dozvíte ZDE.

Delší dobu již také vnímáme špatnou situaci lidí, kteří jsou závislí na osobní asistenci člena své rodiny, svých přátel. Jsou mnohdy v neřešitelné situaci v případě, že se jejich ?asistent? chystá na operaci, je krátkodobě nemocný, nebo chce ?jenom? odjet na dovolenou. Tyto dočasné situace (které znamenají výpadek asistence max. na 1 měsíc), jsou pro mnoho rodin víceméně permanentní obavou z toho, co se stane, až ?, nebo obrovským omezením v případě, že by pečující člen potřeboval na omezenou dobu v asistenci nahradit. Možnost poskytnutí bezbariérového ubytování se zajištěním osobní asistence = odlehčovací služby, by pro mnoho našich přátel znamenalo obrovské ulehčení v takové situaci a především uklidnění jejich obav, co bude, když jim krátkodobě jejich asistence ?vypadne?.

Další potřeba krátkodobého ubytování je v případech, kdy naše sdružení pořádá např. školení rozhodčích, dobrovolníků, sportovních trenérů a zástupců naší spřátelené organizace Asociace integrovaných sportů, o. s., které jsme pomáhali vzniknout a která díky nám zabezpečuje vznik a provoz regionálních integrujících sportovních klubů ? iSK.

V roce 2012 jsme pro Sdružení Český ráj zmapovali bezbariérovost našeho regionu ? informace naleznete na portálu Český ráj bez bariér. Nabídnout vozíčkářům možnost bezbariérového ubytování s asistencí s možností bezbariérové autodopravy po okolních památkách a turistických cílech by jistě mnohé z nich potěšilo.

Tak toto všechno budou ?kolečkáři? ? lidé pro které DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK vzniká?

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,164,022 návštěv