27-10-2020
Navigace
O lidech z DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK

Kdo v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK bydlí

Jako první ze současných obyvatel DOMEČKU se k nám již v roce 2015 z azylového domu v Jičíně přistěhovala Lída Barvíková (s dcerkou Ivetkou), která má sice lehčí fyzické postižení, ale o to větší měla v životě smůlu. Nyní v DOMEČKU pomáhá s asistencí a úklidem a dcera Ivetka chodí do základní školy, se kterou jí doučováním pomáhají ostatní spolubydlící.

Na začátku roku 2016 se do DOMEČKU přistěhovala vozíčkářka Péťa Habáňová, která po škole (obchodní akademii) nemohla v Pardubicích najít pracovní uplatnění a nyní v DOMEČKU organizuje sportovní a volnočasové aktivity.

V  létě roku 2016 potřeba větší asistence a nějakého smysluplného uplatnění přilákala do DOMEČKU vozíčkáře Luboše Filipa, který se přistěhoval až z Velkých Bílovic. Ten má v DOMEČKU na starost správu celého objektu, koordinaci asistence a radí při výběru vhodných kompenzačních pomůcek od firmy MEYRA.

Na přelomu roku 2016 a 2017 se k nám ještě přistěhovali další dva vozíčkáři Honza Budík a Tomáš Pokstefel. Oba se dostali do velmi svízelné situace, kdy neměli dostatek finančních prostředků na placení asistence a nájmu a hrozila jim ústavní péče. Nyní oba pracují v našich rukodělných dílnách a jako všichni ostatní spolubydlící se zapojují do našich sportovních a volnočasových aktivit.

Kdo v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK pracuje

V chráněných dílnách / na chráněných pracovních místech pracují všichni, kteří v DOMEČKU bydlí. Díky tomu mají více finančních prostředků nejen na samostatné bydlení, ale také na aktivní život – sportovní, kulturní i volnočasové aktivity (s nezbytnou asistencí, kterou k tomu často potřebují). Pomáhají nejen v rukodělných dílnách a na naší farmě, ale také s organizací sportovních a volnočasových aktivit, osobní asistencí, koordinací dobrovolníků a správcovstvím celého objektu.

Do DOMEČKU také docházejí a dojíždějí další pracovníci z blízkého okolí. Kromě kanceláří zde najdete dílny na výrobu marionet, pletení pedigu, skládání a výrobu krabiček, atd.

Celkem zde již pracuje 11 lidí se zdravotním postižením a doufáme, že sem brzy budeme moci přestěhovat další rukodělnou dílnu z pronajatých prostor. Chtěli bychom v DOMEČKU co nejdříve navýšit počet chráněných pracovních míst na minimálně 25 pracovníků se zdravotním postižením.

Koho ještě v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK potkáte

Jezdí k nám dobrovolníci z FARMY proti bariérám, z. s., i další dobrovolníci na stavební práce a další činnosti. Každý týden se zde schází stacionář a pod záštitou Asociace integrovaných sportů, z. s. se pořádají pravidelné tréninky v iBoccie a iKuželníku. Ubytováváme zde také sportovce z celé ČR během turnajů, které pořádáme.

Postupně se nám daří DOMEČEK otevírat veřejnosti a věříme, že naplníme jeden z hlavních záměrů: že se komunita v DOMEČKU bude skrze své aktivity přirozeně integrovat a bude fungovat jako centrum setkávání lidí různých zájmů.

Sídlo a orgány spolku v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

V roce 2015 jsme do DOMEČKU přestěhovali také sídlo spolku, které do té doby bylo u zakladatele spolku. Od té doby zde nejen sídlí, ale také se zde pravidelně scházejí jednotlivé orgány i členové spolku na pravidelných schůzích.

Výbor spolku: Jan Pelikán (předsedu výboru spolku), Marcela Sedláková, DiS. (ředitel spolku), Ladislav Kratina

Výbor spolku je kolektivní výkonný orgán spolku. Předseda výboru spolku řídí výbor spolku, svolává jeho zasedání a zastupuje jej vůči ostatním orgánům spolku. Ředitel spolku je individuální statutární orgán spolku – jednatel.

Dozorčí rada spolku: Stanislava Chlupáčová (předseda dozorčí rady), Vlastimil Hudeček, Jiří Seman

Dozorčí rada spolku je kontrolní orgánem spolku. Předseda dozorčí rady spolku řídí dozorčí radu spolku, svolává jeho zasedání a zastupuje jí vůči ostatním orgánům spolku.

Správní rada DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK: Luboš Filip, Petra Habáňová, Michal Kořínek

Správní rada DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK spolurozhoduje s výborem spolku o všech záležitostech týkajících se DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK.

 

Sponzoři/podporovatelé
Sponzoři DPK - http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php


Pro více info klikněte
ZDE
Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
823,028 návštěv