30-06-2022
Navigace
Odlehčovací služby v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Sociální služba – odlehčovací služby

Odlehčovací služby bohužel zatím ještě neposkytujeme, ale dlouhodobě vnímáme, jak potřebná tato služba je a kolika lidem by pomohla. Chtěli bychom mít možnost lidem, kteří potřebují větší míru osobní asistence a přitom chtějí (a mohou) žít v domácím prostředí, nabídnout, že se o ně krátkodobě (přechodně) můžeme postarat také u nás – v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK.

Tuto službu by mohli využívat nejen lidé, kteří potřebují zajistit asistenci na omezenou – předem domluvenou kratší dobu - cca 2 až 3 týdny (například z důvodu, že jejich rodinný pečovatel musel do nemocnice nebo odjel na pracovní cestu, dovolenou, atd.), ale také lidé, kterým se nečekaně zhoršil zdravotní stav a kteří chtějí být blízko své rodiny, která se o ně chce co nejdříve postarat sama, ale musí si k tomu zajistit vše potřebné – bezbariérové úpravy, kompenzační pomůcky, naučit se ošetřovatelskou práci, atd.

Ve většině případů (ať už se jedná o seniory, kteří „jenom“ někde uklouznou na schodech a „něco si zlomí“, nebo o mladší ročníky po poranění páteře, atd.) je výrazná změna zdravotní stavu, kdy člen rodiny ztratí zcela schopnost postarat se sám o sebe (včetně osobní hygieny), nebo v lepším případě potřebuje bezbariérové prostředí a kompenzační pomůcky, aby byl dále soběstačný, nečekaná. Možnost dočasně situovat takto postiženého člověka do bezbariérového prostředí s asistencí a přitom do bezprostřední blízkosti rodiny, která s ním může konzultovat další postup a hledat možná řešení, je podle našich vlastních zkušeností obrovská a neocenitelná pomoc. Navíc rodiny, které se rozhodly postarat o nesoběstačného člena domácnosti, žijí často v neustálém stresu, zda mu budou schopni zajistit nepřetržitou asistenci – např. z důvodů, že sám „rodinný pečovatel“ bude dočasně zdravotně indisponován, nebo z důvodu rekonstrukce bydlení, atd. Často také nemají vůbec možnost např. ani odjet na dovolenou.

Naše organizace sice zabezpečuje 24hodinovou osobní asistenci, ale individuální nepřetržitá osobní asistence je v domácím prostředí pro těžce postiženého člověka, který jí potřebuje více než 8 hodin denně, finančně nedostupná. Vhodná alternativa je právě odlehčovací služba, kde by se v našem bezbariérově zařízeném objektu jeden asistent dokázal dočasně postarat o více „klientů“ – lidí, potřebujících neustálou přítomnost asistenta, nebo dočasné bezbariérové ubytování s osobní asistencí.

Odlehčovací služba je registrovaná sociální služba, která musí být Městem Nová Paka zahrnuta do komunitního plánu a schválena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. My zatím bohužel tuto službu registrovanou nemáme a vzhledem k tomu, že ani nemáme detailně zmapovanou potřebnost této služby (např. pomocí dotazníku), nebudeme žádat o zařazení této služby do komunitního plánu Nové Paky na příští dva roky (návrh na doplnění do komunitního plánu lze podat pouze do konce října 2014). Jsme si ale jisti (z rozhovorů s našimi klienty, kterým poskytujeme osobní asistenci, z vlastní zkušenosti našich členů a dalších přátel, kteří nejsou soběstační, nebo pečují o nesoběstačného člověka), že tato služba je nesmírně potřebná. Nemoc a úraz se můžou dotýkat kohokoliv z nás, stačí si jen představit, jak velmi by každý ocenil, kdyby měl možnost (v případě, že se náhle stane nesoběstačný - závislý na péči své rodiny, nebo bezbariérovém prostředí) využít tuto službu v případě, že se o něj jeho rodina nebude schopna dočasně postarat, nebo jeho byt bude potřebovat bezbariérové úpravy. Je to téměř neřešitelný problém, který mnohdy rozhoduje o tom, zda se rodina postiženého rozhodne, zda se o svého člena postará, nebo ho umístí do ústavu.

Odlehčovací službu, jako registrovanou sociální službu, chceme v DPK začít poskytovat nejpozději do tří let. Během roku 2015 chceme připravit bezbariérové ubytování v Domečku plném koleček č. 2. Zde bychom na přechodnou dobu poskytovali krátkodobé bezbariérové ubytování s osobní asistencí pro lidi, kteří by potřebovali odlehčovací služby. V roce 2016 už budeme mít dobře zmapované potřeby našeho regionu a zažádáme Město Nová Paka o zařazení této služby do komunitního plánu. Od roku 2017 bychom chtěli odlehčovací služby v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK začít poskytovat oficiálně a naplno.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
990,460 návštěv