25-11-2020
Navigace
DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK č. 2

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK č. 2

Rodinný domek na adrese: Sokolská 194, Stará Paka, jsme koupili 28. 8. 2014 v havarijním stavu (hrozil zřícením a sloužil jako černá skládka). Fotografie jak vypadal, naleznete: ZDE.

V tomto domku, který plynule navazuje na areál tiskárny (viz. plánek: ZDE) budujeme komunitní bydlení s asistencí pro šest zdravotně postižených lidí: tři těžce postižené vozíčkáře (kteří potřebují velkou míru asistence) a tři lidi s lehčím fyzickým, nebo mentálním postižením (kteří mohou vozíčkářům pomáhat s méně náročnou asistencí).

Tito lidé si budou vzájemně pomáhat (budou méně závislí na vnější podpoře), zaměstnáme je v našich chráněných dílnách, budeme jim poskytovat odbornou osobní asistenci (hygiena, přesuny, atd.) a supervizi (plánování aktivit, hospodaření, atd.) a mohou také využívat našich sportovních a volnočasových aktivit a pomáhat na naší farmě. Podrobnější informace o DOMEČKU 2 (ve formátu pdf / ke stažení), naleznete: ZDE.

Na obrázcích je domek před zahájením stavebních prací (květen 2016) a stavební studie (pohledy od potoka / železničního viaduktu):

Do konce roku 2016 se nám již podařilo svépomocí (díky učňům z ODBORNÉHO UČILIŠTĚ HOSTINNÉ plnícím si zde svou odbornou praxi a našim dobrovolníkům) vyklidit celý objekt a zahradu, zbourat rozpadlé kolny a přístěnek, komíny, zbytečné příčky v domě, vytrhat shnilé podlahy, očistit zdi od plesnivých omítek, celý dům podřezat + provést hydroizolaci a postavit obvodové zdi přístavku (kde bude schodiště a plošina do 2.NP) – viz. fotografie s komentářem z průběhu prací zde:

2015-10-31: Bourací a přípravné práce v DPK 2 = Domek u viaduktu

2016-01-23: Bourací a přípravné práce v DOMEČKU 2

2016-05-18: DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - objekt č. 2

2016-06-10 až 12: Základy komunitní bydlení v DPK 2

2016-09-22: 2. komunitní bydlení v DPK – základová deska

2016-11-30: 2. komunitní bydlení v DPK – zimní spánek (co jsme stihli a co nás na jaře čeká)

2017-03-22: 2. komunitní bydlení v DOMEČKU – plnou parou vpřed!

2017-08-15: Jak stavíme 2. komunitní bydlení v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Nyní dále pokračujeme v pracích svépomocí a sháníme podporu (jak fyzickou, tak finanční a materiální), abychom mohli celý tento projekt dokončit do konce roku 2018.

Architektonicko – stavební řešení přestavby DOMEČKU 2:

Půdorys 1.NP – původní stav

Půdorys 2.NP – původní stav

Pohledy – původní stav

Půdorys 1.NP – nový stav

Půdorys 2.NP – nový stav

Pohledy – nový stav

Vizualizace rekonstrukce

Financování:

 
Celkové náklady (kromě vybavení) 3 645 000,- Kč
Práce provedené do konce roku 2016 - 255 000,- Kč
Předpokládané náklady v roce 2017 850 000,- Kč
Dokončení v roce 2018
2 540 000,- Kč
 
Příjmy  
Veřejná sbírka (zůstatek na účtu ke konci r. 2016) 220 000,- Kč
Dotace zelená úsporám 570 000,- Kč
Odhadovaná úspora - práce svépomocí + učni (v rámci své praxe) 400 000,- Kč
Úspora díky výběrovým řízením, sponzorským slevám a darům (cca 20%) 500 000,- Kč
Dotace + granty – nadace, státní instituce (obce, kraje, stát) 450 000,- Kč
Veřejná sbírka, individuální a firemní dárci (potřebujeme ještě sehnat) 1 250 000,- Kč

Na vybavení DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK č. 2 se již budou finančně podílet samotní uživatelé a bude korespondovat s jejich potřebami – nyní nelze tyto náklady odhadnout (záleží na tom, kdo si s sebou co do DOMEČKU přestěhuje).

Žádost o podporu:

Možností, jak náš projekt podpořit je mnoho – od dobrovolnické (manuální) činnosti, přes pomoc materiální až po podporu finanční.

Zasláním dlouhodobé dárcovské SMS na číslo: 87 777 ve tvaru: DMS TRV DOMECEK 30 nebo DMS TRV DOMECEK 60 nebo DMS TRV DOMECEK 90, Vám každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč do doby, než tento příkaz zrušíte odesláním SMS ve tvaru STOP DOMECEK. Při jednorázové SMS ve tvaru: DMS DOMECEK 30 nebo DMS DOMECEK 60 nebo DMS DOMECEK 90 Vám bude jednorázově odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč.

Finanční příspěvek též můžete poslat přímo na účet veřejné sbírky – číslo účtu: 218286566/0300. Na větší finanční dar Vám rádi vystavíme darovací smlouvu (abyste si mohli snížit daňový základ) a v případě finanční podpory formou sponzoringu si budete moc tuto podporu zahrnout do nákladů vaší firmy (v těchto případech prosím nejdříve kontaktujte Ladislava Kratinu).

Více možností jak nám pomoci naleznete: ZDE.

Předem děkujeme za Vaši podporu, která pomůže změnit život dalším šesti handicapovaným lidem, kteří tuto šanci opravdu potřebují. DĚKUJEME!!!

Sponzoři/podporovatelé
Sponzoři DPK - http://www.domecekplnykolecek.cz/news.php


Pro více info klikněte
ZDE
Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
829,159 návštěv