16-05-2022
Navigace
Bezbariérové ubytování v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Bezbariérové ubytování v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

V současnosti nedokážeme odhadnout ubytovací kapacitu bezbariérové „ubytovny“. Bezbariérové ubytování v DPK bychom chtěli nabídnout především nesoběstačným lidem, kterým bychom poskytovali sociální službu: „Odlehčovací služby“ a využívali bychom jí také pro „Sportovní a volnočasové aktivity“. V neposlední řadě by „ubytovna“ sloužila pro návštěvy obyvatel DPK (jejich rodinné příslušníky a přátele) a pokud budou volné kapacity, tak také pro turisty Českého ráje.
Bezbariérové ubytování bychom chtěli nabízet všem lidem s možností osobní asistence a v prostředí maximálně bezbariérovém a vybaveném kompenzačními pomůckami – zvedací zařízení pro přesun na lůžko i na WC, atd.
Bezbariérové ubytování bychom chtěli řešit až v poslední etapě projektu – ne dříve než v roce 2016.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
978,144 návštěv