20-05-2024
Navigace
Projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK - rok 2013


31. 12. 2013 – Rekapitulace celého roku v kostce
Pokud chcete získat souhrnnou představu o tom, co se s projektem DPK v tomto roce stalo, pak klikněte SEM. Přes některé dílčí neúspěchy máme obrovskou radost, že se nám toho velmi podařilo. Nutno říci, že mnoho z toho dobrého bylo spíše dobrou konstelací, než vlastním přičiněním, ale štěstí přeje připraveným a my mu v příštím roce půjdeme o to více naproti. Doufáme, že tak jako nám byly hvězdy i lidé nakloněny letos, bude tomu tak i v příštím roce – společně to jistě zvládneme. Děkujeme vám všem, kteří jste k tomu přispěli, a těšíme se na další spolupráci s vámi v příštím roce. DÍKY.

23. 12. 2013 – Další obyvatel do DPK + provozovna v DPK v nedohlednu …
Je k neuvěření kolik lidí se dostává do zoufalé životní situace a prakticky přijde o střechu nad hlavou. Další človíček, tentokrát s psychickými problémy, nás požádal o možnost ubytování na přechodnou dobu. Máme poslední volné místo v bytě, který jsme převzali ve velmi dobrém stavu a nemuseli jsme do něj investovat žádné finanční prostředky. Bohužel se jedná o byt v prvním patře, kam se v budoucnu musí udělat výtah a další bezbariérové úpravy. O to snáze jsme se ale rozhodli pomoci i tomuto člověku s tím, že i u něj budeme uvažovat o jeho pracovním uplatnění v naší organizaci. Bohužel jednání s úřadem práce jsou velmi komplikovaná – čekali jsme podporu, čekali jsme nadšení, že chceme zaměstnat minimálně 10 lidí, kteří díky svému zdravotnímu postižení nemají na běžném trhu práce příliš velké šance … Narazili jsme ale jen na samé překážky a mnohdy nesmyslné podmínky a nařízení (např. vypracování podnikatelského plánu, garance odbytu na tři roky, dostatek „vhodných“ lidí evidovaných pouze na ÚP v Nové Pace – ne jinde, ani v blízkém okolí, atd., atd.). Byrokracie vítězí a naše plány dostávají první těžkou ránu. Bohužel z místa, kde jsme to vůbec nečekali – od úřadu práce, neboť náš stát neustále deklaruje podporu vzniku nových pracovních míst. No v našem případě to ale nějak nefunguje :-(

12. 12. 2013 – Prezentace projektu DPK na „Setkání managementu ŠKODA“
Ve ŠKODA Muzeu probíhalo „Setkání managementu ŠKODA“ a naše organizace zde měla možnost prezentovat naší činnost a také projekt DPK. Kromě prodeje našich výrobků jsme zde mohli umístit naší sbírkovou kasičku na projekt DPK. Jak celá akce dopadla, se dočtete ZDE.

5. 10. 2013 – Daniel Polman: Turné pěti hospod s podporou projektu DPK
Dan Polman – organizátor sportovně-společenské akce „Turné pěti hospod“, se již dříve rozhodl tuto tradiční akci „obohatit“ o charitativním rozměr a vybral si k tomu náš projekt DPK. O tom jak dopadl 9. ročník „Turné pěti hospod“ a o kolik peněz se rozrostl účet naší veřejné sbírky, se dočtete ZDE.

1. 10. 2013 – V DPK už bydlí tři zdravotně postižení lidé a chystáme se zde otevřít provozovnu s 10 chráněnými pracovními místy
Pan Fidranský (bývalý majitel objektu) uvolnil byt, který se nachází v prvním patře hlavní budovy. To nám umožnilo nabídnout ubytování dalšímu z našich zaměstnanců, který se ocitl ve špatné finanční situaci a měl velké problémy s bydlením. Zároveň jsme bydlení nabídli šikovnému člověku, který žil po úrazu v ÚSP Hořice, kde neměl možnost pracovního uplatnění. Nyní se začínáme o to více snažit zřídit novou provozovnu v DPK, kde bychom chtěli zaměstnat cca 10 lidí se zdravotním postižením. Máme obrovskou radost, že už nám tak rychle začal objekt sloužit a začal plnit také svou sociální roli. Původně jsme mysleli, že budeme spíše jen čekat, až se nám podaří získat nějaké dotace na bezbariérové úpravy. To, že objekt dále v menším měřítku slouží tiskárně Fitos a že zde můžeme ubytovávat lidi ve špatné životní a finanční situaci, nám přináší nejen finanční pomoc, ale také radost, že nám tento objekt už nyní dobře slouží a můžeme být i jeho prostřednictvím o to více užiteční.

1. 9. 2013 – První obyvatel v DPK
Od začátku září 2013 začal DPK poskytovat útočiště prvnímu z našich zaměstnanců, který se díky špatné finanční situaci dostal téměř na ulici. V našem DOMEČKU získal azyl a na oplátku se zavázal, že nám bude pomáhat se stavebními úpravami a provozními záležitostmi v DPK.

20. 8. 2013 – Talíř proti bariérám: podpora DPK z penzion-restaurantu Novopacké sklepy
V Novopackých sklepech měl křest knihy Dan Polman. Majitele tohoto penzion-restaurantu Davida Horáčka zaujal náš projekt DPK a protože je to člověk činorodý, neváhal se zamyslet nad tím, jak by nám také on mohl svým dílem přispět a pomoci nám v našem záměru. Vymyslel TALÍŘ PROTI BARIÉRÁM. Více informací o jeho nápadu i o tom, jak se nám jej daří realizovat, naleznete ZDE. Je hezké, jak se podpora DPK začíná „řetězit“, je to nesmírně povzbuzující …

1. 8. 2013 – Tiskárna Fitos spol. s r. o. zůstává v DPK
Tento den jsme završili jednání s majitelem tiskárny Fitos a bývalým majitelem celého objektu: panem ing. Zdeňkem Fidranským o možném pronájmu části objektu jeho tiskárně a podepsali jsme s ním nájemní smlouvu na dva roky. Kromě významné finanční podpory se nám tím nabízí také možnost širší spolupráce, kdy by někteří naši pracovníci v chráněných dílnách mohli kompletovat krabičky z tiskárny, atd. Máme z toho velkou radost, neboť mít „v domě“ bývalého majitele, který nám dokáže se spoustou provozních věcí poradit, finančně nás podpoří (nejen pronájmem, ale také sponzorsky) a ještě dá práci našim zaměstnancům – co víc jsme si mohli přát :-)

18. 5. 2013 – Daniel Polman: křest knihy s podporou projektu DPK
Dan Polman měl křest své knihy a zavázal se, jak je jeho dobrým zvykem, polovinu výtěžku věnovat našemu sdružení. Tentokrát jsme se domluvili na podpoře projektu DPK a veřejné sbírky. Jak to celé dopadlo a jak jsme se domluvili na další podpoře veřejné sbírky prodejem jeho knihy: MTB PRŮVODCE – SALZKAMMERGUT, nejhezčí MTB trasy v solné komoře, se můžete dočíst ZDE. Na tomto křtu jsme také poprvé oznámili, že konečně máme objekt pro náš záměr a projekt! Konečně se někam dostáváme …

13. 5. 2013 – Získání objektu č. p. 111, Stará Paka pro projekt DPK
Tohoto dne jsme oficiálně = podpisem smlouvy, završili naše mnohaleté úsilí o získání vlastní „základny“ pro naše aktivity. Zároveň jsme tím získali vhodný objekt pro náš projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK. Objekt tiskárny Fitos je dostatečně veliký pro náš záměr. Protože by ale naše sdružení nedostalo úvěr na koupi této nemovitosti, museli si zástupci našeho sdružení vyřídit vlastní hypotéku, ručit svými nemovitostmi a koupit celý objekt „na sebe“. Naše sdružení je zde tedy „papírově“ momentálně v symbolickém pronájmu za 1,- Kč a oficiální majitelé nemovitosti jsou členové výboru sdružení. Jakmile budeme mít dostatek peněz na splacení úvěru, nebo se nám naskytne možnost získat výhodný úvěr, převedeme celý objekt na naše sdružení. Fotografie objektu naleznete ZDE. Huráááááááá :-)

4. 2. 2013 – Podpora veřejné sbírky z vlastních řad + stále nemáme vhodný objekt
Někteří naši zaměstnanci a členové sdružení se rozhodli, že budou též podporovat veřejnou sbírku. Věříme, že se brzo připojí i širší veřejnost, ale objekt pro realizaci projektu je stále v nedohlednu. Probíráme možnosti, sledujeme nabídky, jezdíme na prohlídky nemovitostí, ale námi požadovaná specifika je obtížné naplnit. Je nám jasné, že bez konkrétní podoby záměru – pouze s pár slovy na papíře, větší podporu veřejné sbírky nezískáme a nemáme zatím ani chuť oslovovat veřejnost s tak nekonkrétním projektem.

1. 2. 2013 – Vzdáváme úsilí získat od Města Nová Paka nevyužívaný objekt: bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace
Dnešním dnem vypršela lhůta, do které jsme čekali na vyjádření zástupců města k naší nabídce na odkoupení nemovitosti, která je již mnoho let nevyužitá a chátrá. Skončilo tak naše více než 1,5 roku trvající úsilí získat tento dům, který by perfektně vyhovoval našim potřebám a záměru. Přestože jsme městu nabídli za tento objekt 2,5 mil. Kč, což byla částka o dost vyšší než odhadní cena nemovitosti, přestože jsme městu nabízeli možnost výběru klientů chráněného bydlení (s upřednostněním občanů Nové Paky), nepodařilo se nám tento objekt získat. Máme sice i jiné možnosti, ale je to pro nás obrovské zklamání. Tento dům, stavebně i svou polohou, byl pro náš záměr přímo předurčen.

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,171,955 návštěv