15-06-2024
Navigace
2018-12-01 - Osobní asistence na Novopacku v roce 2018

Nepřetržitá terénní osobní asistence na Novopacku v roce 2018

Rok 2018 byl pro naší nepřetržitou terénní osobní asistenci, kterou na Novopacku poskytujeme již od roku 2007, zlomový. Na Novopacku jsme denní kapacitu terénní osobní asistence navýšili oproti minulému roku z 18 na 25 klientů, což nám nyní umožňuje dlouhodobě se v tomto regionu starat o 60 až 70 nesoběstačných seniorů a zdravotně postižených lidí včetně dětí, a začali jsme tuto službu nově poskytovat také v regionu Hořicka (viz. samostatný článek ZDE).
Za našimi klienty jezdíme do jejich domácností, kde jim pomáháme s úklidem, osobní hygienou, chodem domácnosti, zajišťujeme dopravu k lékaři, na úřady, atd. Díky této naší nepřetržité službě (terénní osobní asistenci poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně svátků) mohou i zcela nesoběstační lidé žít v domacím prostředí a nemusí využívat pobytovou (ústavní) péči v pečovatelských domovech, domech seniorů, atd. Kvalita jejich života zůstává zachována a nejsou tak izolováni od rodiny a svých přátel. Naše služba také výrazně pomáhá pečujícím osobám a přispívá tak k jejich rozhodnutí, že se dokáží postarat o nesoběstačného člena své rodiny.
Tento rok jsme na Novopacku otevřeli nové kontaktní místo sociálních služeb v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK ve Staré Pace (viz. článek ZDE) a koupili jsme pro tento region další tři osobní automobily, bez kterých by navýšení asistence nebylo možné. Službu zde nyní zajišťuje 10 kvalifikovaných asistentek a asistentů, kteří absolvovali akreditovaný kurz a dále se pravidelně vzdělávají. Tento rok jsme na Novopacku poskytli 9 348 hodin osobní asistence 52 klientům a od roku 2007 jsme již poskytli 362 nesoběstačným lidem 81 150 hodin osobní asistence.
Vzhledem k tomu, že jsou naše sociální služby (i přes významnou podporu Města Nová Paka a Královéhradeckého kraje) dlouhodobě ztrátové a my je dofinancováváme z naší vedlejší hospodářské činnosti, zaměřili jsme se v tomto roce také na získávání finančních prostředků z dalších zdrojů. Slibně vypadá nejen navýšení podpory z Obce Stará Paka, ale výraznější je podpora také od místních soukromých společností, podnikatelů a drobných dárců – viz. níže. Silná regionální podpora nám následně umožňuje získávat i významnější dotace z národních a evropských programů – např. z MPSV (na nákup automobilů) a přes MMR z Evropského sociálního fondu (na navýšení denní kapacity služby). 

VIDEO o naší osobní asistenci ZDE.                     FOTKY nového kontaktního místa a asistence v terénu ZDE. 

ZA DOSAVADNÍ PODPORU DĚKUJEME:
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Městu Nová Paka, Obci Stará Paka, MMR a EU (Evropský sociální fond) a MPSV.
Těmto firmám / společnostem: REGIO AUTO, spol. s r.o. Hradec Králové, Penzion a restaurant NOVOPACKÉ SKLEPY, Jednota SD Nová Paka – člen skupiny COOP, AGROCHOV STARÁ PAKA a.s., Trans Logistic CZ s.r.o. – Nová Paka, Betonsport s.r.o., Zeměměřičská pozemková kancelář /ZPK/ s.r.o., Autobusová doprava Josef Grundmann, LAMI – stavební firma, Lohmann & Rauscher s.r.o. (závod Nová Paka), OČNÍ OPTIKA GOLLOVÁ, Pivovar Nová Paka a.s., RULF Nová Paka s.r.o., VABA PLUS – TRADE spol. s r. o., Rehabilitace Bludov s.r.o., AMO spol.s r.o., SKLEP ART s.r.o., MEYRA ČR s.r.o., LÁF NEREZ s.r.o.
Soukromým dárcům: Danielu Polmanovi, Petrovi Gureckému s rodinou, Michalu Polákovi, Blance Heclové s rodinou, a mnoha dalším…
Nadacím: Nadační fond AVAST, ČSOB (program: ČSOB pomáhá regionům) a Fórum Dárců

DĚKUJEME!!!

 

 

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,182,200 návštěv