20-05-2024
Navigace
2014-12-31 - Rekapitulace realizace projektu DPK v roce 2014 a poděkování za dosavadní podporu

Rekapitulace roku 2014 v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK a poděkování za podporu

Je velká škoda, že rok 2014 se pro DPK vyznačoval především bojem s byrokracií - především nekonečným dohadováním s úřadem práce (ÚP). Nakonec jsme (za cenu velkých investic, časových ztrát a obrovské psychické zátěže) tento boj ?vyhráli? a tak nyní můžeme ?hrdě? napsat: V DPK již nyní ? na konci roku 2014, pracuje prvních 11 pracovníků se zdravotním postižením ? v nové provozovně naší organizace!

Pokračovali jsme také v úpravě bytových prostor DPK a tak dalším úspěchem je, že: V DPK našli již 4 lidé se zdravotním postižením svůj domov (a také pracovní uplatnění, neboť jsou to také naši zaměstnanci).

Za zmínku také stojí, že spolupráce s tiskárnou Fitos spol. s r. o., která je v objektu DPK v nájmu a pro kterou kompletujeme v naší nové provozovně krabičky, funguje skvěle a pan ing. Fidranský a jeho firma Fitos náš projekt DPK dle svých možností také finančně a materiálně podporují. Děkujeme.

Ke konci roku 2014 jsme též dostali od pana projektanta ing. Petra Zlatníka první obrázky projektu DPK, pracovní verzi stavebního řešení ? projektu přestavby a hodně hrubý odhad ? celý projekt DPK by měl stát kolem 25 až 30 mil. Kč. Termín dokončení projektové dokumentace včetně podrobného rozpočtu se už blíží a tak začátkem roku 2015 již ZDE naleznete náš podrobně zpracovaný záměr, včetně předpokládané ceny.

Svépomocí jsme vybudovali do objektu DPK bezbariérový přístup a v přízemí již zmiňovanou bezbariérovou provozovnu ? bližší informace o budování naleznete ZDE.

Ke konci roku jsme se zúčastnili Adventních koncertů ČT a měli jsme možnost získat tímto způsobem peníze na instalaci výtahu do objektu DPK. Bližší informace o koncertu naleznete ZDE. Výtah budeme instalovat v roce 2015 a věříme, že se nám podaří získat prostředky nejen na tento výtah, ale že budeme moci zrealizovat i většinu z 1. etapy projektu DPK.

Závěrem tohoto stručného přehledu nám dovolte, abychom poděkovali všem, kteří na nás myslí, kteří nám pomáhají a kteří nás podporují. Vaše podpora v jakékoliv formě je pro nás obrovským povzbuzením v tak náročném projektu. Díky ní nepochybujeme o tom, že celý projekt dříve, nebo později, zrealizujeme. Doufáme jen, že to bude spíše dříve :-)

DÍKY a toto video patří především vám: Poděkování za r. 2014 od SPB ? ČR.Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,171,943 návštěv