20-05-2024
Navigace
2017-12-31 - Rok 2017 v DOMEČKU PLÉM KOLEČEK

Co jsme prožili a zvládli udělat v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK v roce 2017

Ke konci každého roku jsme měli v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK tradici „Dne otevřených dveří “. Letos jsme se ale rozhodli, že tento slavnostní den, kdy se v DOMEČKU scházíme s našimi podporovateli a přáteli, přesuneme na přelom jara / léta roku příštího. Bude tepleji, budeme moci využít i zahradu a budeme mít více klidu si to s vámi se všemi více užít, neboť vždy ke konci roku (tím jak neustále rosteme) je u nás čím dál větší blázinec s vyúčtováním různých dotací, s žádostmi o dotace nové na příští rok, uzavíráním účetnictví a dokončováním všech restů uplynulého roku. Přesto bychom vás nyní chtěli alespoň tímto článkem informovat o tom, jaký u nás rok 2017 byl, a budeme se těšit na setkání v roce příštím roce, kdy si vše budete moci prohlédnout na vlastní oči.

1. komunitní bydlení v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
 
Začátkem tohoto roku jsme dokončili v 2. NP hlavní budovy DOMEČKU 1. komunitní bydlení. Ve dvou bytech jsme dobudovali zázemí pro šest handicapovaných lidí (6x samostatný pokoj, 2x kuchyňský kout, 2x bezbariérová a 1x zatím bariérová koupelna s WC a společenská místnost). Na jaře už zde bydleli 4 vozíčkáři a paní s lehčím postižením se svojí dcerkou. Všichni pracovali v našich chráněných dílnách, vzájemně si pomáhali, využívali naší odbornou terénní osobní asistenci a zapojili se do sportovních a volnočasových aktivit. Petra Habáňová (na obrázku vlevo) se po více než roční pobytu u nás, kdy si v DOMEČKU vyzkoušela samostatný život a získala pracovní zkušenosti, vrátila ke svým kořenům do Olomouce. Ostatní ale v DOMEČKU stále bydlí a postupně se čím dál více podílejí na jeho provozu a zvládají i více prací v chráněných dílnách. Utvořili s ostatními zaměstnanci spolku dva sportovní týmy a účastní se celorepublikových sportovních turnajů, kde nás skvěle reprezentují. Máme radost, že se nám potvrdila naše vize a že díky DOMEČKU tito lidé začali aktivně žít, pomáhat si, podílet se na své budoucnosti a že jsou též rádi, že mohou být užiteční i ostatním.
Během tohoto roku už se nám nepodařilo dopracovat k těm vhodným zájemcům, kteří by ještě mohli využít dvě poslední volná místa na bydlení. V průběhu roku jsme zjistili, že někdy vše může zmařit i taková věc jako jsou exekuce, nebo neodpracované roky před invalidním důchodem. Lidé, kteří jsou z minulosti takto zatížení, pak často žijí na sociálních dávkách, a když u nás začnou pracovat, tak jim nakonec velkou část peněz z výplaty seberou, nebo jim sníží ostatní dávky tak, že jim pak už na ten aktivní život u nás nic nezbývá. Byl to pro nás doslova šok, jak náš sociální systém může fungovat tak demotivačně, ale bohužel s tím momentálně nemáme sílu něco dělat. U části zájemců, kteří si bydlení a práci v DOMEČKU také vyzkoušeli, jsme si zas uvědomili, že naše nabídka samostatného bydlení opravdu není pro každého a že je potřeba, aby v DOMEČKU žili lidé, kteří chtějí být aktivní, jsou komunikativní, schopní dodržovat určitá pravidla soužití v komunitě a mají alespoň minimální pracovní a hygienické návyky (nebo jsou alespoň ochotní se jim naučit). Nyní jsou tedy u nás dvě místa zatím stále volná, ale v příštím roce je nabídneme dalším lidem. Věříme, že již budeme mít více štěstí a další zájemci do tvořící se komunity v DOMEČKU skvěle zapadnou.

2. komunitní bydlení v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
V rodinném domku v areálu DOMEČKU budujeme svépomocí (bez státních dotací, pouze s podporou dobrovolníků, dárců a nadací) pro dalších 6 handicapovaných lidí druhé bezbariérové bydlení s asistencí. Také těmto lidem chceme nabídnout pracovní uplatnění v našich chráněných dílnách, odbornou osobní asistenci a sportovní a volnočasové aktivity.
Letos jsme plánovali dokončit hrubou stavbu a i když se nám to nepodařilo, myslíme, že jsme na DOMEČKU č. 2 odvedli spoustu práce a zas jsme se o něco více přiblížili k cíly - více informací o tom se dozvíte v článku ZDE.
Příští rok můžeme pokračovat ve stavbě bez přerušení, protože už si můžeme v zimě přitápět v kamínkách a hned na jaře strhneme střechu a hrubou stavbu dokončíme. Pak začneme měnit okna a zateplovat celý domek.
Stále platí, že většinu prací chceme stihnout v příštím roce a i když asi nestihneme kolaudovat na podzim 2018, tak snad nejpozději do jara 2019 už by zde mohli být připraveny dalších tři byty pro další zájemce. Reportáž o komunitním bydlení v DOMEČKU naleznete ve videu ZDE, a pokud o něj budete mít zájem, tak nás kontaktujte.

Chráněné dílny v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
V DOMEČKU nyní pracuje v kancelářích a především v rukodělných dílnách již 11 zdravotně postižených lidí (ostatní jsou bohužel zatím stále v dalších dvou provozovnách mimo DOMEČEK). Někteří pracovníci v DOMEČKU organizují sportovní i jiné činnosti spolku a pomáhají s administrativou, ale většina v dílně vyrábí loutky (marionety), dárkové krabičky, výrobky z pedigu (proutí) a kompletuje výrobky pro jiné firmy. Rádi bychom chráněné dílny v DOMEČKU v příštím roce rozšířili na alespoň 20 pracovních míst. Budeme je potřebovat nejen pro další uživatele komunitního bydlení, ale zájem pracovat u nás roste i mezi místními obyvateli Novopacka. K tomu potřebujeme zrekonstruovat 3. a 4. NP hlavní budovy DOMEČKU, kam bychom rozšířili především naši keramickou dílnu, která již nestíhá vyrábět. Vše ale bude záležet na získání dostatku finančních prostředků, neboť zároveň s tím budeme dokončovat 2. komunitní bydlení a rozšiřovat naše sociální služby (viz. níže).
Během roku jsme v dílnách museli překonávat několik obtíží: přes kontroly ze strany hygieny, bezpečnosti práce a úřadu práce až po zaučování nových pracovníků, hledání zakázek a odbytu pro naše výrobky, atd., ale vše jsme překonali a doufáme, že změny v legislativě od nového roku nám spíše pomohou a my budeme moci úspěšně rozvíjet tuto nepostradatelnou činnost našeho spolku.

Sociální služby v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
V letošním roce se nám také podařilo v DOMEČKU rozšířit zázemí pro naše sociální služby – nepřetržitou terénní osobní asistenci, kterou v regionu Novopacka poskytujeme již od r. 2007. Nově zde máme kontaktní místo, sklady kompenzačních pomůcek, atd.
Podařilo se nám též zajistit financování pro rozvoj terénní asistence a tak začátkem příštího roku navýšíme denní kapacitu služby na 25 klientů, což znamená, že se budeme moci v tomto regionu dlouhodobě starat o více než 60 seniorů a zdravotně postižených lidí, kteří nejsou soběstační, ale chtějí zůstat v domácím prostředí. Nepřetržitou osobní asistenci začínáme poskytovat také v regionu Hořicka. Zde bude nejdříve denní kapacita služby 10 klientů.
Pro navýšení současné kapacity služby na Novopacku i pro rozšíření na Hořicko budeme začátkem roku kupovat 6 dalších osobních automobilů – financování již máme zajištěné. V příštím roce bychom ale chtěli kapacitu služby dále navyšovat (na Novopacku mírně a na Hořicku alespoň na dvojnásobek), neboť poptávka po této službě je obrovská. S tím ale souvisí nákup dalších automobilů, neboť každý osobní asistent potřebuje mít automobil pro dopravu za klienty (hromadná doprava zde nefunguje) a vybudování dalšího zázemí pro asistenty: větší sklady + kanceláře v DOMEČKU a další kontaktní místo v Hořicích. Reportáž o osobní asistenci naleznete ve videu ZDE.
Na podzim příštího roku by také mělo být z komunitního plánování jasné, jestli budeme moci v DOMEČKU vybudovat zázemí pro odlehčovací pobytovou službu, abychom mohli pečujícím rodinám nabídnout pomoc i v případě, kdy bychom měli zajistit asistenci danému klientovi 24hodin denně, což při dojíždění do domácnosti není z finančních důvodů nyní možné.

Sportovní aktivity v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
Letos jsme také významně rozšířili svojí pravidelnou sportovní činnost. Ve spolupráci s Asociací integrovaných sportů, z. s. jsme opět uspořádali dva celorepublikové turnaje jak v iBoccie tak v iKuželníku. Turnajů iBoccii se účastnil rekordní počet týmů z celé ČR a tak jsme pro velký zájem museli turnaj rozšířit o 2. ligu. Větší zájem byl také o turnaje v iKuželníku, ale tam na turnajích stačilo pro jistotu přistavět jeden závěsný kuželník navíc :-)
Našich pravidelných pondělních tréninků se začali účastnit i místní senioři a zapojili se do nich všichni obyvatelé DOMEČKU.
Opět jsme uspořádali školení trenérů a rozhodčích, takže se iBoccia rozšířila mezi další zájemce a do dalších regionů ČR.
Začali jsme také dojíždět do domovů důchodců, kde u tréninků děláme supervize a navštívili jsme s iBocciiou také některé základní školy v našem regionu, neboť si myslíme, že je to pro žáky vhodná integrační aktivita, která koresponduje s prosazující se inkluzí.
Opět to bude spíše o penězích a dobrovolnících, ale v příštím roce bychom rádi lépe upravili zahradu u DOMEČKU a vytvořili zde stabilní venkovní sportoviště, neboť nyní vše připravujeme na jednotlivé akce pokaždé znovu, což je neobyčejně náročné. Také nám přetékají sklady sportovních pomůcek a potřeb a větší prostory by nám přišli velice vhod. Těch je sice v suterénu DOMEČKU dost, ale potřebují celkovou rekonstrukci spojenou s hydroizolací a zateplením.

Farmaření v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
Od minulého roku jsme ve farmaření příliš nepokročili. Skladba lidí, kteří zatím v DOMEČKU bydlí na stálo, neumožňuje zatím další rozšíření (jsou zde zatím převážně velmi těžce fyzicky postižení lidé - vozíčkáři) a nepodařilo se nám ani sehnat vhodné pozemky, které by byli v blízkosti DOMEČKU a přitom dostupné i na invalidním vozíku. V létě nás ale navštívila Česká televize, kde o nás natočili reportáž do pořadu „Chcete mě?“ - tehdy jsme ještě byli plni optimismu, že se nám farmaření krásně rozbíhá – na reportáž se můžete podívat ZDE. O slepičky a jednoho kohouta se stále staráme a vajíčka i spokojené slepice s kohoutem nám dělají radost, ale rozšiřovat naší farmu budeme pouze, pokud zde bude více fyzicky zdatnějších lidí. Jediné, v čem jsme letos pokročili, byla alespoň částečná úprava zahrady, instalace fóliovníku a zpřístupnění zahrady pro sportovní aktivity.

Kulturní, společenské, turistické a volnočasové aktivity v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
Nejhezčím kulturním zážitkem v tomto roce pro nás bylo benefiční představení Jaroslava Duška: „Čtyři dohody", které na podporu našeho DOMEČKU uspořádali v MKS Nová Paka – viz. článek ZDE.
Uspořádali jsme také již tradiční Roškopovský ples, kde nám skvěle do ranních hodin hrála novopacká country kapela Matylda – viz. článek ZDE.
Využili jsme nabídky Novopackého kina, kam jezdíme na promítání filmů, na koncerty a kde jsme letos byli také např. také na křtu dětské knihy našeho velkého donátora Daniela Polmana: „NEZMAŘI NIC NEZMAŘÍ“.
V DOMEČKU jsme letos uspořádali „kemp“, který tak alespoň částečně nahradil sociálně-sportovní kemp v Milovicích u Hořic, který tento rok nebyl.
Podnikali jsme turistické výlety po okolí a největším zážitkem pro nás letos asi byla návštěva „Stezky v korunách stromů“ v Janských lázních a tradičně výlety po Českém ráji.
V našem denním stacionáři jsme si uspořádali velikonoce, oslavovali narozeniny, vyráběli dárkové předměty, vařili, atd. Prostě jsme byli spolu a měli jsme se náramně fajn :-)

Máme ohromnou radost z toho, jak DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK i díky vaší podpoře ožívá a my můžeme postupně realizovat všechny naše sny a představy.
Snad tím naplňujeme i to, kvůli čemu jste se rozhodli nás podpořit, a doufáme, že vaše podpora bude i nadále pokračovat. Více informací jak můžete DOMEČEK dále podporovat, naleznete
ZDE. 
V příštím roce nás čeká spousta práce a dalších nových výzev, ale pokud nám ale zachováte přízeň, pak věříme, že vše úspěšně zvládneme a zas pokročíme o kousek dále. Těšíme se na setkání s vámi v roce příštím a přejeme vám z DOMEČKU, aby ten přicházející rok byl pro všechny rokem klidným a úspěšným.

 

DĚKUJEME A NAZDRAVÍ!!!


Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,172,006 návštěv