20-05-2024
Navigace
O projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK
DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK (DPK)
DPK je projekt víceúčelového centra pro handicapované, které náš spolek "o. s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" vybudovat v bývalém objektu tiskárny ve Staré Pace ? Nádražní ul. č. p. 111 a nově také v domku vedle areálu tiskárny ? Stará Paka ? Sokolská ul. č. p. 194.

Cíle projektu ? co v DPK bude:

? Bezbariérové bydlení s asistencí ?pro 12 těžce fyzicky handicapovaných lidí (vozíčkářů) a 6 mentálně či psychicky handicapovaných lidí chceme vybudovat bezbariérové byty s osobní asistencí a supervizí
? Práce pro postižené ? chráněná pracovní místa pro cca 50 lidí se zdravotním postižením, kteří budou pracovat v chráněných dílnách a kancelářích DPK
? Osobní asistence ? kanceláře a noční místnost pro osobní asistenty, kteří již nyní poskytují 24hodinovou asistenci v celém mikroregionu Novopacka a budou zajišťovat asistenci také v DPK
? Odlehčovací služby ? pro nesoběstačné lidi, kteří potřebují zajistit bezbariérové ubytování s osobní asistencí na přechodnou dobu (např. z důvodu onemocnění, nebo dovolené pečující osoby)
? Sportovní a volnočasové aktivity ? především zázemí pro handicapované sportovce (bezbariérové ubytování, rehabilitace a fitness, školící prostory, atd.) + tréninková sportoviště a denní stacionář
? Bezbariérové ubytování ? nejen pro sportovce, ale také turisty Českého ráje, účastníky školení a kurzů, návštěvníky obyvatel DPK, atd.
? Víceúčelové prostory ? pro přednášky a školení, sportovní a volnočasové aktivity, promítání a plesy, atd.
? Hospůdka ? nejen pro ubytované, ale otevřená široké veřejnosti
? Sklady ? pro sportovní vybavení, kompenzační pomůcky, materiál a výrobky chráněných dílen, atd.
? Dále uvažujeme o ? zachování pronájmu části prostor tiskárně Fitos a úzké spolupráci s ní (možnost uplatnění pro naše pracovníky), rehabilitaci ? fyzioterapii pro obyvatele a pracovníky v DOMEČKU i širší veřejnost, pořádání akreditovaných školení na téma integrovaných sportovních aktivit, výtvarných kurzech keramiky a pedigu, a v neposlední řadě také o dalším rozšiřování pracovních aktivit: služeb pro veřejnost a výroby.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, aby lidé s různým druhem postižení ? handicapem, vytvořili komunitu, kde si budou navzájem pomáhat, pracovat, bydlet a budou mít zároveň možnost sportovních a volnočasových aktivit. Těmto lidem také budeme zajišťovat odbornou asistenci a supervizi.
Mentálně a psychicky postižení lidé budou v DOMEČKU fyzicky pomáhat lidem s tělesným handicapem a ti zas budou např. organizovat pracovní i volnočasové aktivity. Tím budou společně méně závislí na podpoře ostatních a budou se moci věnovat činnostem, které pro ně byly dříve finančně nedostupné, např. z důvodu potřeby větší asistence. Díky pracovnímu uplatnění a vzájemné pomoci budou mít oprávněný pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než mají nyní, kdy se mnohdy cítí zbyteční a na obtíž.

Bližší informace o projektu DPK najdete:

Domeček plný koleček č. 1 ? projektová studie s rozpočtem objektu Nádražní ul. č. p. 111, Stará Paka

Domeček plný koleček č. 2 ? projektová studie s rozpočtem objektu Sokolská ul. č. p. 194, Stará Paka

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,171,950 návštěv