20-05-2024
Navigace
2015-11-26 ? Slavnostní den v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Slavnostní den v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 proběhl v DPK slavnostní den. Završila se více než roční snažení a my jsme přebrali velkoprostorový automobil a oficiálně zprovoznili výtah v DPK. Při této příležitosti jsme také DOMEČEK otevřeli veřejnosti, aby se všichni zájemci mohli podívat co se to děje s objektem tiskárny ve Staré Pace a jak jsme již dokázali využít získanou podporu.

Slavnostní den jsme začali na dvoře DPK, kde návštěvníky přivítal „Dětský pěvecký sbor ZŠ Masarykova ze Staré Paky“ pod vedením paní učitelky Soni Stuchlíkové. Pěvecký sbor přímo pro tuto příležitost secvičil se svým spolužákem Járou Tomešem, který je na vozíku, velmi emotivní písničku skupiny The Tap Tap: Řiditel autobusu a navodili krásnou předvánoční atmosféru vánočními písněmi.

Předání velkoprostorového automobilu

První předvánoční dárek – velkoprostorový automobil Ford Tourneo Custom, jsme získali v rámci společného projektu Konta Bariéry a Globus ČR: AUTO BEZ BARIÉR.

Na dvoře DPK, kde byl automobil přistaven, jsme přítomné návštěvníky informovali o tom, že nový automobil bude sloužit zejména sociálním službám (doprava více klientů na společné akce a přeprava kompenzačních pomůcek), sportovním aktivitám (doprava handicapovaných sportovců a přeprava sportovních pomůcek na sportovní akce), chráněným dílnám (doprava zdravotně postižených zaměstnanců do a z práce) a také v budoucnu uživatelům DPK (těžce handicapovaným lidem, kteří budou v DPK žít a pracovat).

Klíčky od automobilu přebral z rukou zástupců Konta Bariéry: paní Indiry Bornové a Kristiny Jakubcové, Ladislav Kratina (vedoucí projektu DPK) a poděkoval i přítomným zástupcům obchodního řetězce Globus ČR: paní Hobíkové, a Fordu – AMB Praha: panu Svobodovi. Všichni přítomní zástupci popovídali pár slov o samotném projektu AUTO BEZ BARIÉR a popřáli nám mnoho bezpečných kilometrů, a aby nám vůz dobře sloužil.

Během slavnostního přebírání automobilu, také promluvila naše paní ředitelka a vedoucí sociálních služeb Marcela Sedláková, DiS., která přítomné seznámila s tím, v jaké míře poskytujeme nepřetržitou terénní osobní asistenci (v současnosti máme již osm osobních asistentek a denní kapacitu 18 klientů) a jak pozitivní to má dopad na místní obyvatele. Její slova potvrdil pan starosta Staré Paky Josef Dlabola a místostarosta Nové Paky Mgr. Milan Pospíšil, kteří přislíbili podporu našemu snažení i v dalších letech.

Ladislav Kratina závěrem zdůraznil, že bez příkladné podpory obce Stará Paka a města Nová Paka, bychom nemohli terénní osobní asistenci rozvíjet v takové míře jako dosud, kdy každý rok navyšujeme objem služby cca o 20% a příští rok bychom již chtěli pomáhat 25 klientům denně.

Po slavnostním pokřtění automobilu jsme všechny přítomné pozvali do druhého patra, kde bylo připraveno občerstvení a kde jsme se chystali poděkovat dalším podporovatelům, kteří pomohli s úpravami a především s instalací výtahu v DPK.

 

Zprovoznění výtahu v DPK

Na druhý předvánoční dárek – evakuační výtah v DPK, se složili lidé z celé ČR v rámci Adventních

pořadů České televize. Vypadalo to, že vybraná částka ve výši téměř 1 780 000,- Kč bude na výtah stačit, ale nakonec se nám značně prodražila stavba šachty, která vyžadovala mohutné základy a další nečekaná stavební opatření (včetně přemístění rozvodové skříně elektřiny, větší kabiny výtahu, další výstupní stanice v mezipatře, kvůli únikové cestě, atd.). Naštěstí se během výběrového řízení mezi firmami objevila společnost KONE, a. s., která nám poskytla velice štědrou sponzorskou slevu ve výši 200 000,- Kč. Díky tomuto daru jsme se do vybrané částky nakonec přece jen vešli a trocha peněz zbylo i na další stavební úpravy.

Slavnostní zprovoznění výtahu (tentokráte i s přípitkem) tedy po zásluze začalo poděkováním firmě KONE, a. s. a pan Rafael Tyml, obchodní manažer pro Čechy, nám předal symbolický šek na 200 tis. Kč, který vyjadřoval výši poskytnuté slevy.

Honza Pelikán poté krátce zrekapituloval, jak instalace výtahu probíhala, a poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se podíleli zejména na bouracích a vyklízecích pracích. Mezi další firmy, kterým jsme děkovali za podporu, patří např. také firma TYPLT AD s.r.o. (ta nám zdarma odvážel suť) a ELIT plus CZ, s. r.o.

L. Kratina také poděkoval dalším podporovatelům, kteří se podílejí na úspěšném naplňování projektu DPK. Mezi nejvýraznější osobnosti patří Daniel Polman, který v tomto roce realizoval extrémní sportovně-charitativní projekt: Praha – Sněžka … okolo Česka, na podporu DPK. Poděkoval také namátkou firmě VCEST.cz a TROPICO za finanční podporu.

Mezi podporovatele ale patří také děti ze ZŠ Husitská – Nová Paka, kteří se svými rodiči věnovali DPK finanční podporu a vyzdobili svými obrázky na téma „jak si DPK představuji“ celé druhé patro. Děti ze ZŠ Masarykova – Stará Paka nám přišli nejen zazpívat, ale stejně jako žáci ZŠ Husitská – Nová Paka nám pomáhají při sportovních aktivitách. Učni a studenti Střední školy gastronomie a služeb – Nová Paka nám často pomáhají s občerstvením a dnes i s obsluhou. Část občerstvení nám také opět zajistil penzion a restaurace Novopacké sklepy, který na podporu naší veřejné sbírky též nabízí TALÍŘ PROTI BARIÉRÁM. Tato dlouhodobá regionální spolupráce a podpora nás těší nejvíce, protože je často odezvou a potvrzením toho, že naši činnost děláme dobře.

Více informací o průběhu bouracích a vyklízecích prací naleznete ZDE. Stavba šachty je blíže popsána ZDE a na fotografiích: uvidíte dokončení šachty výtahu, instalaci výtahu a úklidové práce před slavnostním dnem. O tom jak jsme o kousek nestihli představit nový výtah divákům České televize, se dozvíte v této reportáži o využití výtěžku z Adventních koncertů ČT (od 8 min. je to o nás – rozhovor je od 10 min.).

Přítomným hostům jsme také nastínili, jak by dále měli pokračovat práce v DPK a že bychom v příštím roce chtěli začít plně využívat 2.NP, kde vznikne nový byt pro dva těžce postižené vozíčkáře. Bezbariérovými úpravami a celkovou rekonstrukcí projde i stávající byt pro čtyři další uživatele DPK. Vedle objektu také vybudujeme protipovodňovou stěnu, která nám umožní vyjmout celý objekt ze záplavové zóny a dosáhnout tak na dotace na výstavbu dalších sociálních bytů pro další těžce postižné vozíčkáře, kteří též budou v DPK pracovat a využívat zde osobní asistenci a nabídku sportovních a volnočasových aktivit.

 

Nákup pozemku u DPK a nová veřejná sbírka

Také na třetí dárek v tomto roce se složilo mnoho drobných dárců v rámci naší veřejné sbírky. Za část výtěžku této sbírky (ostatní peníze jsme využili na stavební bezbariérové úpravy DPK a zřízení třetí provozovny chráněných dílen) jsme po dlouhém jednání koupili od společnosti České dráhy, a. s. za velmi příznivou cenu (daleko pod cenou odhadní) pozemek za objektem DPK, který nám umožní přístup autem na pozemek za budovou. Díky tomu zde budeme moci vybudovat nezbytné parkoviště. Část pozemku také využijeme pro naše sportovní i jiné aktivity. Více informací se dozvíte v článku ZDE.

Tato veřejná sbírka bohužel skončila a my jsme využili příležitosti, abychom také poděkovali všem dárcům, kteří se jí zúčastnili. Zároveň jsme ale přítomné seznámili s tím, že již máme schválenu novou veřejnou sbírku (tentokráte již na dobu neurčitou). Více informací o nové veřejné sbírce na DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK naleznete ZDE.

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK č. 2

Závěrem slavnostního programu jsme přítomné návštěvníky ještě seznámili s další stavební akcí, která nás příští rok čeká. Díky našim dobrovolníkům a ODBORNÉMU UČILIŠTI HOSTINNNÉ jsme ještě tento rok dokončili vyklízecí a přípravné práce v DPK 2 – domek na konci našeho areálu – u viaduktu a celý domek jsme nechali podřezat a udělat hydroizolaci. Fotografie z této činnosti naleznete ZDE. Za slibně se rozvíjející spolupráci s ODBORNÝM UČILIŠTĚM HOSTINNNÉ jsme poděkovali přítomným učňům včele s jejich mistrem panem Kodymem a opět jsme vyjádřili radost nad touto regionální podporou.

Věříme, že za podpory učňů zvládneme příští rok udělat všechny stavební práce a úpravy a možná také větší část vnitřních rozvodů. Doufáme, že koncem roku 2017 by již DPK 2 mohl sloužit našim klientům. Možnosti využití domku jsou různé – bude záležet na tom, jaké budou naše momentální potřeby.

V příštím roce bychom chtěli sociální služby rozšířit o službu odlehčovací, neboť vnímáme potřebu našich klientů a přátel mít možnost krátkodobého pobytu s asistencí v případě, že jim např. onemocní pečující osoba – jejich asistent. Také o bydlení a práci v DPK má zájem sále více těžce postižených vozíčkářů a navíc stále nemáme vyřešeno uspokojivé ubytování handicapovaných sportovců na našich sportovních akcích. Uvidíme, co se nám podaří realizovat v DPK 1 a podle potřeb pak využijeme DPK 2.

Po představení našich plánů na příští rok jsme hostům nabídli, že je provedeme po celém objektu DPK a hlavní program jsme tím ukončili. V zápětí ještě dorazili na samostatnou pohlídku žáci ZŠ Husitská – Nová Paka a v individuálních prohlídkách jsme pak pokračovali ještě do 17hod.

Návštěvníci si jako dáreček z našich chráněných dílen odnesli keramický zvoneček na památku, kterým jsme si v průběhu hlavního programu 2x zacinkali – pro to, aby nás nový automobil i výtah bezpečně vozily dlouhá léta.

Moc děkujeme všem lidem, kteří na prohlídku dorazili. Moc se omlouváme všem, které jsme zapomněli pozvat z důvodu obrovského pracovního vypětí (během příprav na slavnostní den nás také postihla hloubková kontrola z inspektorátu práce). Věříme, že příští rok budeme lépe připraveni a že opět bude co oslavovat.

Děkujeme také všem sponzorům a podporovatelům (včetně našich dobrovolníků), bez kterých bychom nezvládli téměř nic. Moc si vaší podpory vážíme a DĚKUJEME.

 

FOTKY ze slavnostního dne ZDE

 

Článek Konta Bariéry o předání AUTA BEZ BARIÉR

 

     

 

     
     

 

 

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,171,962 návštěv