15-06-2024
Navigace
2016-11-02 ? Den otevřených dveří v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Den otevřených dveří v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK

Po necelém roce – 2. 11. 2016, se DOMEČEK opět představil veřejnosti. Den otevřených dveří je příležitost, abychom všem zájemcům ukázali, jak naplňujeme náš cíl vybudovat ve Staré Pace víceúčelové centrum (nejen) pro handicapované a zázemí pro sociální služby. Přípravy na tento slavnostní den byly hektické. Ještě dva dny před tím jsme štukovali společenskou místnost, montovali dveře do nového bytu, atd. Poslední den jsme smontovali kuchyňskou linu a pak uklízeli téměř do půlnoci a při tom jsme ale ještě zvládli zachovat náš denní stacionář – viz. fotografie ZDE.

Konečně nastal ten „Den“ a i když by bylo stále ještě co vylepšovat, tak jsme měli dobrý pocit, že jsme na ně v rámci možností připraveni. Návštěvníci k nám průběžně přicházeli po menších skupinkách a jednotlivcích. Celkovou návštěvnost jsme odhadli vysoce nad 150 lidí.  Měli jsme obrovskou radost z toho, že je o náš projekt tak veliký zájem ze strany místních občanů, ale také nás těšilo, že mnoho lidí k nám vážilo cestu i z velké dálky. Mezi návštěvníky jsme přivítali též regionálními zastupitele obcí, naše podporovatele, sponzory, dobrovolníky a zástupce médií, ale velkou radost jsme měli i z  našich blízkých sousedů „staropačáků“, osobních přátel a lidí, kteří se teprve o projektu DPK dozvěděli z pozvánky. Všem jsme se věnovali individuálně (každého jsme provedli a informovali ho o celém projektu) a máme pocit, že jsme nad míru naplnili náš záměr, abychom všem zájemcům a podporovatelům ukázali, co všechno jsme za další rok, třeba i s jejich pomocí zvládli a také aby se o našem snažení více informací dozvěděli i noví lidé. K této příležitosti jsme připravili fotografie, které zachycují nejen pokroky v samotném projektu a jak v DOMEČKU žijí první obyvatelé, ale také jsou průřezem naší další činnosti během uplynulého roku. Tyto fotografie si nyní můžete prohlédnout ZDE.

Základním prvkem byla prohlídka prostor hlavního objektu DOMEČKU – bývalé tiskárny. Vy si tento objekt částečně můžete prohlédnout ve videu, které jsme pro vás natočili jako pozvánku ještě před slavnostním dnem, kdy vrcholili přípravy: ZDE. Návštěvníkům jsme krom jiného mohli ukázat v 2.NP hlavní budovy vznikající komunitní bydlení, kde již jeden byt funguje a kde nyní dokončujeme i druhý. Je zde též větší společenská místnost s kuchyňkou a vlastním soc. zařízením nejen pro budoucích 6 obyvatel DOMEČKU (dva vozíčkáři a paní s lehčím postižením se svojí dcerkou zde již bydlí a další tři zájemce právě vybíráme), ale také pro klienty našich sociálních služeb. Petra, Luboš a Lída návštěvníkům ukázali své pokoje v prvním bytě a společně s nimi jsme mohli potvrdit, jak se nám osvědčuje idea komunitního bydlení, kde si navzájem lidé s různým druhem postižení pomáhají a potřebují tak méně odborné asistence, kterou jim zajišťují naše osobní asistentky. Všichni tři „kolečkáři“ již také pracují v našich chráněných dílnách a tak si na samostatné bydlení mají možnost vydělat. Petra (vozíčkářka) se během tohoto roku již osvědčila jako organizátor našich sportovních aktivit, Luboš (vozíčkář) má na starost kompenzační pomůcky, koordinaci dobrovolníků na stavbě a je správcem celého objektu a Lída (paní s lehčím fyzickým handicapem) zajišťuje úklid a méně náročnou asistenci. Ivetka (dcera paní Lídy) již chodí do druhé třídy místní ZŠ a s učením jí pomáhají i Luboš s Péťou. Máme radost, že u nás žijí velmi aktivní život: jezdí za kulturou, navštěvují novopacký bazén i kino, účastní se našich aktivit – jak těch sportovních, tak volnočasových, atd. Všichni společně také v DOMEČKU pečují o slepice, které jsme ve spolupráci s FARMOU proti bariérám, z. s. zachránili z velkochovů. Slepičky se nám odvděčují nejen svými vajíčky, ale zažíváme s nimi a kohoutem Benjaminem i spoustu drobných radostí. Dále jsme zájemcům ukázali, jak se nám v přízemí hlavní budovy krásně rozjela výroba marionet (loutky), které děláme na objednávku s keramickou hlavou podle fotografií zákazníků. Ostatní prostory zůstali oproti loňskému roku zatím bez velké změny.

Návštěvníci se měli možnost podívat také k rodinnému domku u viaduktu, který rozšíří komunitní bydlení o další 4 samostatné bezbariérové pečovatelské byty a přesvědčit se o tom jak jsme pokročili i s touto částí projektu o kterém naleznete bližší informace ZDE. Prozatím ještě nemáme na tento projekt zajištěno financování a tak práce a materiál pro tuto stavbu řešíme svépomocí a díky stavebním učňům, dobrovolníkům a sponzorům. O to více nás těší, že i v tomto směru jsme mohli oproti loňskému roku ukázat určitý pokrok.

Na závěr návštěvy jsme všem zájemců nastínili plány na příští rok a těm, kteří o projektu mnoho nevěděli, tak také celkový záměr. Příští rok budeme především usilovat o dotace z evropských fondů, kde chceme uspět s žádostí o dotace na vybudování zázemí pro odlehčovací služby. Odlehčovací služby chceme situovat do levého křídla hlavního objektu, kde ze začátku vznikne ubytovací kapacita minimálně pro 7 klientů. Odlehčovací služby doplní naší terénní osobní asistenci a ulehčí pečujícím rodinám (formou krátkodobých pobytů s asistencí) v situacích, kdy pečující osoby např. chtějí odjet na dovolenou, při rekonstrukci domu, nebo při krátkodobé indispozici, atd. Věříme, že se i díky této službě více rodin rozhodne postarat o svého nesoběstačného člena a také samotní nesoběstační lidé, kteří již nyní žijí v ústavech, se zkusí vrátit do domácí péče, nebo se v lepším případě díky našim službám do ústavů vůbec nedostanou.

Děkujeme všem, co přijeli a spolu s námi měli radost z dosažených úspěchů v realizaci projektu. Mrzí nás, že někteří, kteří přijet chtěli, tak dorazit nemohli, Pro ty především píšeme tento článek, a doufáme, že příští rok budeme moci přivítat nejen je, ale ještě více dalších zájemců a podporovatelů DOMEČKU. Je to projekt, který si jistě zájem a podporu veřejnosti i sponzorů zaslouží.

Závěrem dovolte, abychom veřejně poděkovali lidem, firmám i zastupitelům, kteří nás během uplynulého roku podpořili jak finančně, tak materiálně a fyzicky. Bez nich bychom neměli možnost, většinu z toho co jsme v uplynulém roce dělali, zrealizovat. Jsou to především:

Ze strany státu a nadací  

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dotace na chráněná pracovní místa), Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dotace na sociální služeby), Město Nová Paka (dotace na sociální služby a sportovní aktivity) a Obec Stará Paka (dotace na sociální služby a sportovní aktivity), Nadační fond AVAST (400 500,- Kč nám umožnilo začít s budováním 1. komunitního bydlení), Nadace ČEZ (50 376,- Kč na stropní zvedací systém v 1. komunitním bydlení), Nadace RAMISSIO Falcon (39 366,- Kč), Nadace Charty 77 – Konto bariéry (15 000,- Kč na sportovní vybavení). 

Ze soukromých finančních podporovatelů 

ČSOB Leasing a. s. a ČSOB Leasing pojišťovací makléř s.r.o. (každý rok podporují částkou 100 000,- Kč naše sportovní aktivity a letos přijeli fyzicky pomoci do DOMEČKU – bližší info ZDE), Daniel Polman s charitativním projektem Praha – Sněžka … okolo Česka (získal pro DPK částku 52 823,- Kč) a každoroční akcí „Turné pěti hospod“ (letos s výtěžkem 2 911,- Kč), KOBIT, spol.s r.o. (na Jičínském veletrhu 2016 nám předali 40 000,- Kč), Petr Burcal s rodinou (20 000,- Kč), Blanka Heclová s rodinou a REHABILITACE BLUDOV s.r.o. (každoročně 10 000,- Kč), pan Portych (každoročně 10 000,- Kč + pomoc jeho zaměstnanců při budování 1. komunitního bydlení), Petr Kochman se společností CONTRACTIS, s.r.o., Autobusová doprava Josef Grundmann (10 000,- Kč), žáci ze Základní školy Nová Paka (Husitská) (na Besedě o DOMEČKU nám předali 5 700,- Kč), MEYRA ČR s.r.o. (každý rok 5 000,- Kč na sportovní aktivity + kompenzační pomůcku pro sociální služby), Pension - restaurant NOVOPACKÉ SKLEPY (5 000,- z projektu TALÍŘ PROTI BARIÉRÁM a občerstvení při dni otevřených dveří), Oční optika Ludmila Gollová (5 000,- Kč), LÁF – nerez výroba (5 000,- Kč), Hospůdka na LAJNĚ (5 000,- Kč), Zeměměřičská pozemková kancelář s.r.o. (5 000,- Kč), firma TROPICO Plus (5 000,- Kč), VCEST.cz (5 000,- Kč), manželé Bělousovi, MUDr. Hana Hájková, Michal Polák, Petr Gurecký s rodinou a další soukromí dárci.

Materiální podpora + poskytnutí služeb a dobrovolnictví

Fitos spol. s r.o. (tištění propagačních materiálů, kancelářské potřeby, atd.), Knauf Praha spol. s r. o. (sádrokartony zdarma), Pan Habáň (záchod, umyvadlo s baterií a sprchová baterie – vše včetně montáže), MC Systems & Services s. r. o. (elektrický otvírač dveří zdarma), BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s. (barva zdarma), BETONSPORT s.r.o. – Jiří Novák (4 kubíky betonu zdarma), ČESKÉ ŠTĚRKOPÍSKY (provozovna Práskačka) (písek zdarma, který nám také zdarma přivezla autodoprava TYPLT AD s.r.o. – uhelné sklady), DITON s.r.o. (ztracené bednění zdarma), SKLEP ART (výroba bannerů zdarma), AGROCHOV Stará Paka (krmení pro naše slepičky), VABA PLUS - TRADE (pásky na lajnování sportovních kurtů), Fórum dárců (zajišťuje pro nás dárcovské SMS a portál Darujspravne.cz), ODBORNÉHO UČILIŠTĚ HOSTINNÉ (stavební učni nám pomáhají v rámci své praxe s budování 2. komunitního bydlení), FARMA proti bariérám, z. s. a Nadační fond Wine for Help (dlouhodobá pomoc se vším co je kolem DOMEČEKU potřeba), Střední škola gastronomie a služeb – Nová Paka (občerstvení a obsluha při Dni otevřených dveří). Kromě těchto zmíněným dárcům a podporovatelům, děkujeme také všem dobrovolníkům, pracovníkům našeho spolku a dalším příznivcům, kteří nám pomohli fyzicky.

Sponzorské slevy

 PTÁČEK – velkoobchod, a.s. (obrovská sleva na topení a koupelny), EDHAL s. r. o. velkoobchod elektroinstalačním materiálem (obrovská sleva na elektroinstalační materiál), Grimax s. r. o. (výrazná sleva na posuvné dveře), Zdeněk Horák – elektroinstalace Nová Paka (sleva na elektroinstalační práce), nejlevnější-obklady.cz (sleva na obklady a dlažbu), Družstevní závody Dražice - strojírna, s.r.o. (velká sleva na bojler), PORFIX CZ a.s. (výrazná sleva na tvárnice), Prefa Brno a.s. (výrazná sleva na překlady). 

 

Mediální podpora

Česká televize, TV Barrandov, Jičínský deník, Nové noviny, ACHÁT, Podhoran

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZAPOJILI DO NAŠEHO SNAŽENÍ!!!

A pokud se vám projekt DPK líbí, podpořte jej prosím také, zasláním roční dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK DOMECEK na číslo 87 777 (během jednoho roku přispějete 12 x 30 Kč – více na www.darcovskasms.cz), nebo zašlete libovolnou částku na účet veřejné sbírky č.: 218286566/0300. O dalších možnostech podpory a pomoci se více informací dozvíte ZDE. Za rok se opět můžete přijít podívat, jak jsme vaši podporu využili. DĚKUJEME!!! 

  

FOTOGRAFIE Z BUDOVÁNÍ ZDE

REPORTÁŽ TV Barrandov o budování svépomocí ZDE 

 

Facebook
Staňte se fanouškem naší
stránky na facebooku:

DĚKUJEME!!!
1,182,205 návštěv